پروژه ساخت مرکز اقامتی برای کودکان سرطانی در استان آذربایجان غربی

نتایج کمک بلاعوض به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی در سال 2010

پروژه پروژه ساخت مرکز اقامتی برای کودکان سرطانی در استان آذربایجان غربی تاریخ عقد قرارداد 21 بهمن 1389
سازمان بنیاد خیریه کودک - شعبه ارومیه محل پروژه  
محتوی   Map of Iran
 
هدف این پروژه ساخت مرکز اقامتی جدیدی برای کودکان مبتلا به سرطان در شهر ارومیه استان آذربایجان غربی است
مقاله گزارش خبری (17 بهمن 1389)
مراسم امضای قرارداد
The result of 2010
 
Project The Project for Construction of Medical Treatment Center for Childhood Cancer in West Azerbaijan Province Data of
signiture
Feb. 10, 2011
Organization Child Welfare Charity Foundation Orumiyeh Branch Site  
Content   Map of Iran
 
This project aims at building the new medical treatment center to stay for children with cancer in Orumiyeh city of West Azerbaijan Province
Articles - Press release (Feb. 6,2011)
- The signing ceremony