تقدیم استوارنامه سفیر به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

در تاریخ 5 آبان سال 1394 جناب آقای هیرویاسو کوبایاشی سفیر محترم ژاپن استوارنامه خود را تقدیم جناب آقای دکتر حسن روحانی ، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران نمودند.
جناب آقای دکتر حسن روحانی ورود و آغاز به کارِ سفیر کبیر جدید ژاپن جناب آقای کوبایاشی ، در ایران را خوش آمد و تبریک گفتند ، و اظهار داشتند که ایران تمایل به بسط و گسترش  هر چه بیشتر روابط  خود با ژاپن درهر دو بخش خصوصی و عمومی میباشد .
سفیر کوبایاشی ، صمیمانه ، موفقیت جناب رئیس جمهور در زمینه توافق هسته ای را به ایشان تبریک گفتند.
همچنین سفیر کوبایاشی اظهار داشتند که ایشان نهایت سعی و تلاش خود را جهت ارتقاء روابط اقتصادی در بخش همکاریهای خصوصی – عمومی واستحکام تبادلات فرهنگی بین دو کشور خواهند کرد.