کمک بلاعوض دولت ژاپن برای پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی (GGP)-2018

A picture is displayed.

1-معرفی

دولت ژاپن بدینوسیله از سازمان های مردم نهاد (NGO) و ارگان های دولتی دعوت می نماید، درخواست های خود جهت استفاده از کمک های بلاعوض دولت ژاپن برای پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی (GGP) برای سال جاری 1397 (فروردین لغایت اسفند 1397) را ارائه نمایند.
GGP یک طرح تأمین مالی انعطاف پذیر و بموقع است که از پروژه های توسعه اجتماعی - اقتصادی که از سوی سازمان های جامعه مدنی جهت رفع نیاز های اولیه انسانی تعریف می شود، حمایت می کند.
با توجه به تعهد بالای دولت ژاپن برای حمایت از مفهوم «امنیت انسانی»، برنامه GGP به دنبال بهبود بخشیدن به حوزه های مختلفی مانند بهداشت، تحصیلات، آموزش مهارتی و بخش های رفاه اجتماعی است.
همچنین مطابق با نمودار مراحل انجام و فرم درخواست پیوست، لطفا جهت ارسال پروژه های پیشنهادی خود برای سال مالی 2018 اطلاعات زیر را نیز مد نظر قرار دهید.

 

2- دریافت کنندگان واجد شرایط:

کمک های بلاعوض GGP در اختیار سازمان های مردم نهاد NGO ها، و ادارات دولتی، بیمارستان ها، و مراکز درمانی، مؤسسات آموزشی مانند مدارس ابتدایی، و متوسطه اول و همچنین سازمان های غیرانتفاعی قرار می گیرد تا با استفاده از این وجوه به اجرای پروژه های توسعه عمرانی برای افراد در پایین ترین سطح جامعه بپردازند. افراد حقیقی و شرکت های انتفاعی، برای دریافت کمک های GGP واجد شرایط نمی باشند.
 

3- موضوعات پروژه

1) GGP عمدتاً زمینه هایی را مد نظر قرار می دهد که دارای هدف بهبود نیازهای اولیه انسانی باشند، مانند پروژه هایی که برای افراد در پایین ترین سطح جامعه منفعت داشته باشند و پروژه هایی که نیازمند حمایت بهنگام در زمینه های انسان دوستانه باشند. معمولاً این پروژه ها شامل احداث مدارس ابتدایی، امکانات رفاهی اجتماعی جهت افراد دارای معلولیت، کودکان خیابانی و سالمندان، مسائل تبعیض جنسیتی، خشونت علیه زنان بانوان، توانمندسازی بانوان، آموزش دختران، بهبود ارتقاء تجهیزات پایه پزشکی برای بیمارستان ها بمنظور حمایت از اقشار آسیپ پذیر مانند پناهندگان، حفر چاه، آموزش های فنی -حرفه ای و غیره می گردند.

2) موارد زیر توسط GGP حمایت مالی نمی شوند:
• پروژه هایی که فاقد منافع مشخصی برای افراد در پایین ترین سطح جامعه باشند، مانند کمک های تحقیقاتی جهت مؤسسات پیشرفته آکادمیک و ظرفیت سازی در سازمان دریافت کننده کمک.
• پروژه هایی که محدود به فعالیت های تجاری و اشتغال زایی برای افراد و سازمان های خاصی باشند و منافع مستقیم مشخصی برای افراد در پایین ترین سطح جامعه نداشته باشند.
• پروژه های فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره که با توسعه اقتصادی و اجتماعی کمتر مرتبط هستند.
• پروژه هایی با اهداف سیاسی یا تبلیغ مذهبی یا با مقاصد نظامی.
کالاهای مصرفی، اجناس کوچک، هزینه های جاری بهره برداری و نگهداری بناها و تجهیزات، شامل کمک مالی نمی گردند حتی اگر آن پروژه واجد شرایط دریافت کمک بلاعوض GGP باشد.

 

4- مبلغ کمک های اهدایی و مدت زمان اجرای پروژه

مبلغ کمک مالی کمتر از 10 میلیون ین است و در اصل به واحد یورو تأمین مالی شده که نهایتا توسط سفارت به دریافت کنندگان پذیرفته شده بصورت ریالی پرداخت می شود..
اجرای پروژه ها می باید ظرف کمتر از یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد به اتمام برسند.

 

5- نحوه درخواست

در صورت موافقت سازمان شما با شرایط فوق و تمایل به دریافت کمک بلاعوض GGP جهت اجرای پروژه های عمرانی، لازم است نسبت به تکمیل فرم درخواست (از وبسایت سفارت دانلود نمایید) و ارسال آن به بخش همکاری های اقتصادی سفارت ژاپن اقدام نمایید.
دولت ژاپن قادر به حمایت و قبول کلیه پروژه های ارجاعی نمی باشد. این کمک بعد از بررسی و ارزیابی های لازم مانند بازدید از محل و غیره که توسط سفارت و دولت ژاپن در توکیو طرح ریزی شده، به پروژه های مناسب اهدا می گردد.
شایان ذکر است که روند درخواست GGP بسیار رقابتی است. بنابراین از متقاضیان انتظار می رود که در اولین فرصت قبل از اتمام مهلت های زیر درخواست خود را تکمیل و ارسال نمایند.
مهلت اول ارسال فرم تکمیل شده درخواست : 9 تیرماه 1397
مهلت دوم ارسال فرم تکمیل شده درخواست: 9 مهرماه 1397
از آنجایی که در کل هیچ سازمانی قادر به ارائه تمامی اسناد لازم در اولین ارسال نمی باشد؛ از اینرواز متقاضیان انتظار می رود با مشاوران GGP، قسمت همکاری های اقتصادی، سفارت ژاپن تماس گرفته و از راهنمایی های ایشان تا زمانی که تمام مدارک مورد نیاز آماده گردند استفاده نمایند.

 

6- دانلود فرم درخواست

فرم درخواست (فایل Word)
روند اجرای پروژه (فایل pdf)
7- اطلاعات تماس
مشاور GGP، بخش همکاری های اقتصادی، سفارت ژاپن
تلفن : 22660710-021 (داخلی 138)
ایمیل :
ggpjapan5@th.mofa.go.jp