دیدار و گفتگوی جناب آقای سایتو، سفیر ژاپن با جناب آقای جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 1 ماه بهمن، جناب آقای سایتو، سفیر ژاپن، با جناب آقای جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد روابط دو کشور و تحولات امروز ایران گفتگو نمودند.