تاريخچه ٦٠ ساله ژاپن به عنوان كشوری صلح طلب


(ترجمه غير رسمی)
سياست گذاری ژاپن در برهه‌ای از زمان گذشته با اشتباه همراه بوده به طوريكه با استعمارگری و تجاوز، صدمات و رنج‌های بسياری به كشورهای زيادی به خصوص كشورهای آسيايی وارد كرد. اما امروزه ژاپن با قبول حقيقت تلخ گذشته خود و ابراز ندامت عميق از سياست‌های سابق، از ساير كشورها طلب بخشش می‌نمايد. كشور ژاپن به عنوان " دولت صلح طلب " را برای دولت‌های پس از جنگ انتخاب كرده است. اين دولت‌ها به طور جدی حامی دموكراسی بوده و با حفظ سياست دفاعی و بدون پشتيبانی از جنگ‌های بين‌المللی، حد اكثر توان خود را در جهت برقراری صلح و امنيت جهان به كار گزفته است. عملكرد ژاپن كه بر اساس انديشه دولت صلح‌طلب پايه‌گذاری شده است، به صورت زير است.

وقف به دفاع

فقط از حداقل نيروی دفاعی لازم برای دفاع از كشور برخوردار شده و سلاح تهاجمی نداشته است.
پس از جنگ جهانی دوم، يك بار هم سابقه حمله به كشوری را ندارد.
نسبت هزينه‌های دفاعی در برابر توليد ناخالص ملی، تقريباً ١٪ است. سياست دفاعی و قدرت دفاعی نيز كاملاً شفاف است.
عدم داشتن، عدم ساختن، عدم اجازه وارد كردن سلاح اتمی. ("اصل سه – عدم هسته‌ای").
الزام به رعايت توافق نامه تضمين امنيت بين ژاپن و امريكا.
الزام فوق برای امنيت منطقه ضروری است.
عدم پشتيبانی از جنگ‌های بين‌المللی
به منبع تأمين سلاح تبديل نباشد و با خريد و فروش سلاح، سودی به دست نياورد. ("سه اصل صادرات سلاح").
تلاش برای خلع سلاح اتمی جهان به عنوان تنها كشور آسيب ديده از بمب اتمی
تلاش برای كاهش تسليحات و سلاح اتمی جهان (تحكيم نظام NPT، تلاش برای راه‌اندازی هر چه سريع تر CTBT).

همكاری‌های فعالانه برای برقراری صلح و امنيت بين‌المللی
همكاری با سازمان ملل
با حمايت كشورهای آسيايی، نه دوره عضو غير دائم شورای امنيت سازمان ملل بوده است.
تقبل ٢٠٪ بودجه سازمان ملل
حمايت‌های مالی و مادی (ODA)
در طول ٥١ سال، به ١٨٥ كشور و منطقه، ٢٣٠ ميليارد دلار كمك كرده است.
از سال ١٩٩١ به مدت ١٠ سال بزرگترين كشور كمك كننده جهان بوده است. به طوری كه در ١٠ سال گذشته، يك پنجم ODA جهان را تأمين كرده است.
به كار گرفته شدن ODA را در كارهای نظامی به شدت منع كرده و به جنگ‌های بين‌المللی كمك نكند. (" اصول اساسی ODA").
كمك انسانی
(کمک به پايداری و ايجاد صلح، بازسانی انسانيت)
شركت در PKO سازمان ملل در كشورهای كامبوج، موزامبيك، تيمور شرقی و ارتفاعات جولان.
از نوامبر ٢٠٠١، فعاليت‌های امدادی و كمك‌رسانی مانند توزيع نفت در اطراف اقيانوس هند و اعزام نيروی دفاع از خود برای فعاليت‌های كمك‌رسانی در چارچوب مبارزه با تروريزم را اجرا كرده است.
از دسامبر ٢٠٠٣، فعاليت كمك‌رسانی و بازسازی انسانيت را در عراق توسط نيروی دفاع از خود اجرا كرده است.
(کمک‌ها با اعزام و پذيرش مردم غير نظامی)
اعزام ٢٨٠ هزار نفر به ١٦٦ كشور جهان و پذيرش ٢٨٠ هزار نفر متخصص به عنوان كمك‌های فنی.
به خصوص "تيم جوانان كمك‌رسانی به خارج از كشور" ٢٧ هزار نفر را به ٧٩ كشور جهان اعزام نموده است.