اخبار مربوط به زلزله ژاپن

اخبار مربوط به زلزله ژاپن
 

15, Apr 2014
توضیحات جامع در خصوص نیروگاه اتمی فوکوشیما(توضیحات انگلیسی)

4,Mar 2012
پیام تشکر سفیر ژاپن در ایران در سالگرد زلزله و سونامی شرق ژاپن

1,Aug 2011
مصاحبه با دانشجويان خارجي مقيم ژاپن در سايت وزارت علوم ژاپن

30, May 2011
برنامه هایی که در ایران بعد از تسونامی ژاپن به منظور همدردي با آسيب ديدگان برگزار شد.

17, May 2011 
اطلاعات مفيد در رايطه با بهبود وضعيت ژاپن بعد از زلزله اخير

17, May 2011 
مصاحبه با مسافران خارجي در بازديد از ژاپن

12, April 2011 
پيام نخست وزير ژاپن يك ماه پس از گذشت وقوع زلزله ژاپن

11,April 2011 
آخرين اطلاعات در ارتباط با اثرات محيطي راديواكتيو در زلزله اخير ژاپن(نكات امنيتي)
Related information to incident of nuclear power plants: [Information on safety in relation to radioactivity level in Japan

7, April 2011 
پيام سفير ژاپن در ايران جناب آقاي "كين ايچي كومانو" خطاب به ياري رسانان زلزله اخير

3, April 2011 
ادای احترام نسبت به قربانیان زلزله اخیر ژاپن در استادیوم آزادی

28, Mar 2011 
تيم بررسي هلال احمر براي كمك به آسيب ديدگان زلزله 2011 توهوكو اقيانوس آرام به ايران بازگشت
Iranian Red Crescent Examination Team Back to Iran following the 2011 2011 Tohoku- Pacific Ocean Earthquake

28, Mar 2011 
قبول كمكهاي امدادي جمهوري اسلامي ايران به دنبال زلزله 2011 توهوكو در اقيانوس آرام
Relief Supplies from the Islamic Republic of Iran following the 2011 Tohoku- Pacific Ocean Earthquake

27, Mar 2011 
پيام جناي آقاي نااوتو كان، نخست وزير ژاپن در خصوص دريافت كمك رساني از كشورهاي خارجي
Message from Prime Minister Naoto Kan Regarding Assistance Received from Overseas

26, Mar 2011
زلزله عظیم شرق ژاپن

17, Mar 2011 
پيشنهادهاي ياري رساني در ارتباط با زمين لرزه محدوده توهوكو اقيانوس آرام
Contributory offers- Tohoku Pacific Ocean Tsunami

13, Mar 2011 
جهت كسب آخرين اطلاعات در ارتباط با زلزله اخير در كشور ژاپن مي توانيد به سايتهاي زير مراجعه فرماييد.