اجلاس ویژه وزرای آسه آن-ژاپن

اجلاس ویژه وزرای آسه آن-ژاپن: ایجاد انسجام و تقویت همکاریها درخصوص مدیریت بلایا در روابط ژاپن-آسه آن
اجلاس ویژه آسه آن-ژاپن در جاکارتا ، اندونزی (به ریاست  وزیر امور خارجه اندونزی مارتی ) در 9 آوریل 2011، با حضور وزیر امور خارجه ماتسوموتو از ژاپن برگزار شد.  این اجلاس واجد اهمیتی تاریخی در روابط پایدار ژاپن-آسه آن بود، به این مفهوم که همبستگی قوی و حس عمیقتری از اجتماع میان ژاپن و آسه آن را به نمایش می گذاشت. در ابتدای این اجلاس، وزیر امور خارجه ماتسوموتو تشکر خود را برای میزبانی این اجلاس عنوان نمود و مراتب تقدیر دولت و مردم ژاپن را به خاطر اظهارات دلگرم کننده حاکی از همدردی، اعطاء کمک و سایر حمایتهای قوی از طرف دولتها و مردم هریک از کشورهای عضو آسه آن ابراز نمود. وزیر امور خارجه ماتسوموتو همچنین توضیحی را پیرامون وضعیت جاری حمایت از قربانیان و افرادی که از محل فاجعه تخلیه شده اند، پاسخ ژاپن در قبال حادثه نیروگاه اتمی، و تلاشهای انجام شده در جهت بهبود و بازسازی ارائه نمود. به ویژه درخصوص حادثه نیروگاه اتمی، ایشان توضیح داد که ژاپن در این ارتباط اطلاعاتی را با نهایت شفافیت برای جامعه بین المللی تدارک می بیند. علاوه بر این، ایشان تقویت بیشتر همکاریها درحوزه مدیریت بلایا را بین ژاپن و آسه آن از زاویه زلزله عظیم اخیر، در راستای پیشبرد سیاست خارجی ژاپن در ارتباط با آسه آن، مطرح نمود.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه ماتسوموتو، پیام نخست وزیر ژاپن آقای کان را که مبنی بر ابراز تشکر از حمایتها و احساس حاصله از به هم پیوستگی آسه آن، عزم نخست وزیر برای تحت کنترل درآوردن حادثه نیروگاه اتمی، بررسی کامل حادثه، و اعتماد او مبنی بر آنکه پیوندهای دوستی بین ژاپن و آسه آن تقویت خواهد شد را عنوان نمود.
در پاسخ، نمایندگان از هر یک از کشورهای عضو آسه آن توضیح ژاپن را عالی ارزیابی نمودند، و تاکید کردند که حمایت آسه آن در ارتباط با زلزله با روحیه تقدیر از ژاپن به خاطر حمایتهای سخاوتمندانه اش تا این تاریخ صورت گرفته، که به نحو قابل ملاحظه ای در توسعه هر یک از کشورهای عضو آسه آن نقش داشته است. آنها همچنین انتظارات خود از ژاپن را برای تشریک مساعی ادامه دار در ارتباط با ثبات منطقه ای و توسعه بیان نمودند.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه آقای ماتسوموتو، تقویت بیشتر همکاریها بین ژاپن و آسه آن در حوزه مدیریت بلایا در تعاقب زلزله را پیشنهاد نمودند که شامل برگزاری سمینار طی سال جاری و تامین حمایت برای بهبود وسایل ارتباطی و سیستم های ذخیره سازی و انبار، اعزام پرسنل از مرکز هماهنگ کننده آسه آن برای کمکهای انسانی در زمینه مدیریت بلایا (مرکز AHA ) و همچنین برگزاری دوره های آموزشی به منظور گسترش توانمندیهای تیم های نجات می باشد. علاوه بر این، او بر سیاست ژاپن مبنی بر حمایت مبتکرانه از تلاشها بر ایجاد جامعه آسه آن تا سال 2015، و سیاست تزلزل ناپذیر ژاپن بر کمک به تقویت ارتباطات آسه آن که توسط تمامی کشورهای عضو آسه آن عمیقاً ستوده شده، تاکید نمود.