ششمین دیالوگ مبارزه با تروریسم آسه آن-ژاپن

ششمین دیالوگ مبارزه با تروریسم و همکاریهای بین المللی ژاپن در زمینه مقابله با تروریسم: امنیت ژاپن مستقیماً با حذف تروریسم در آسه آن مرتبط می شود
ششمین دیالوگ ضد تروریسم آسه آن-ژاپن از 9 لغایت 11 فوریه در پنوم پنه، کامبوج برگزار شد و مشترکاً با میزبانی عالیجناب سینگ لپرسه، معاون وزیر کشور کامبوج و عالیجناب تاکاکی کوجیما، سفیر و ریاست همکاریهای مقابله با تروریسم بین المللی، وزارت امور خارجه ژاپن و با شرکت مقاماتی از امور خارجه، امور داخلی، و مقامات مرتبط با پلیس و با حضور هر یک از کشورهای عضو آسه آن برگزار شد.
ژاپن همه گونه حمایتی را به منظور بهبود توانمندیهای مقابله با تروریسم در حوزه هایی از قبیل کنترل مهاجرت، فرودگاه و امنیت بنادر، همکاریهای گمرکی، و همکاریهای اجرای قانون، بدواً برای کشورهای آسیایی که با ژاپن پیوندهای قوی دارند، با استفاده از کمکهای توسعه ای رسمی و سایر طرق به عنوان سیاست ژاپن در زمینه همکاریهای بین المللی مقابله با تروریسم بعمل آورده است. برای کشورهای عضو آسه آن به ویژه، با استفاده از صندوق یکپارچه ژاپن-آسه آن (JAIF) که در سال 2006 تاسیس شده، ژاپن "دیالوگ مقابله با تروریسم آسه آن-ژاپن" را هرساله از سال 2006 برگزار نموده است که هدف آن پیشبرد اجرای پروژه های عینی مربوط به وضعیت تروریسم اخیر از قبیل اقدامات مقابله با رادیکالیسم و بهبود امنیت فرودگاهها بوده است.
به واسطه تازه ترین گفتگوها و مشاوره های فردی با مقامات مرتبط با مقابله با تروریسم دولت کامبوج (عالیجناب آقای سامدچ هان سن، نخست وزیر، عالیجناب آقای سار خنگ، معاون نخست وزیر، عالیجناب اوم ینتینگ، وزیر ارشد، عالیجناب پول.جن.نت ساوئون، کمیسر عالی پلیس ملی کامبوج و سایرین)، ژاپن مجدداً دریافت که ضرر تروریسم صرفاً متوجه کشوری نیست که در آن حوادث تروریستی وقوع می یابد، بلکه چالشی است که باید مشترکاً با همکاری بین ژاپن و آسه آن به منزله یک کل مورد حل وفصل قرار گیرد. به ویژه، ژاپن با در نظر گرفتن نقطه نظرات عنوان شده در زیر این گفـــتگو را ارج می نهد:

  1. تروریسم یکی از موانع اصلی است که تلاشهای آسه آن را برای "متصل بودن" در جهت  یکپارچگی آسه آن تضعیف می نماید، و بنابراین مقابله با تروریسم همچنان مساله ای واجد اهمیت باقی می ماند.
  2. به رغم پیشرفت اخیر در تلاشهای بعمل آمده توسط کشورهای عضو آسه آن در مقابله با تروریسم، همانگونه که رویه های جدید نشان می دهد، هنوز تهدیدهای تروریسم در سراسر این منطقه باقی مانده است که به طور روزافزون شامل پدیده های افراطی جدی از جمله به واسطه اینترنت، سفرهای خارجی و تبادلات دانشجویی، و همچنین روشهای خلاف نظیر ابزار انفجاری بدیهه سازی شده کوچک (IEDs) که دستگاههای کنترل فرودگاهها قادر به یافتن آن نیست، می باشد.
  3. گرچه این واقعیت که اخیراً هیچ سانحه تروریستی در مقیاس بزرگ در این منطقه به غیر از بمب گذاریهای تروریستی جاکارتا در سال 2009 رخ نداده است، می تواند به تلاشهای کشورهای عضو آسه آن در اتخاذ اقدامات منسجم در براندازی تهدیدات بالقوه ربط داده شود، معذالک ژاپن باید حالت دفاعی خود را مطلقاً کاهش نداده و به دلیل اهمیت عظیم این منطقه در امنیت شهروندان ژاپنی و منافع ژاپن باید همچنان به حمایت از منطقه آسه آن ادامه دهد، و
  4. تمامی کشورهای عضو آسه آن انتظارات بزرگی را از مشاوره ها و نظرات و حمایت ژاپن به ویژه در این حوزه دارند که وامدار تشریک مساعی عینی ژاپن در زمینه اقدامات پیش گیرانه ای است که تاکنون به انجام رسیده.

در این ششمین دور گفتگوها، موضوع اصلی مطرح شده، مسیر آینده گفتگوهاست. به ویژه، از آنجائیکه ژاپن تنها کشوری است که گفتگوهای یک به یک را در این حوزه به طور دنباله دار با آسه آن به انجام می رساند، اندونزی پروژه ای پیشنهادی را در زمینه تداوم گفتگو برای پنج سال آینده با عنوان "دومین مرحله گفتگوی مقابله با تروریسم آسه آن-ژاپن" را  ارائه نمود.