عراق

كمك‌های بازسازی عراق از سوی ژاپن
٢٠ فوريه ٢٠٠٦
(ترجمه غير رسمی)
در اکتبر ٢٠٠٣، ژاپن به عنوان «كمك‌های فعلی»، ‌يك ميليارد و پانصد ميليون دلار كمك‌های مالی بلاعوض (با تكيه بر بازسازی زيربنای زندگی ملت عراق از جمله توليد برق، ‌آموزش، ‌آب و بهداشت، ‌اشتغال و بهبود امنيت) و حداكثر سه ميليارد و پانصد ميليون دلار وام چرخشی (ارتباطات برقی، ‌حمل و نقل و بازسازی زيربنا را مورد نظر قرار می‌دهد) به عنوان كمك‌های ميان مدت و جمعاً حداكثر پنج ميليارد و پانصد ميليون دلار قطعی شده و كمك‌ها يكی پس از ديگری در محل در حال نتيجه دادن هستند. برای تصميم گيری در خصوص وام چرخشی نيز در حال گفتگو و بررسی موضوع باطرف‌های عراقی می‌باشد.
همچنين در ٢٤ نوامبر ٢٠٠٥ بين آقای آسو، ‌وزير امور خارجه ژاپن و آقای زيباری، ‌وزير امور خارجه عراق،‌توافقنامه‌ای در خصوص وام‌های كمكی با در نظر گرفتن توافق باشگاه پاريس به امضاء رسيد (پرداخت وام ٧ ميليارد و ششصد ميليون دلاری در سه قسط و كاهش ٨٠ درصدی بدهی‌های وام).
در ٨ دسامبر ٢٠٠٥،‌تمديد حضور نيروهای دفاع از خود ژاپثن در عراق در جلسه هيئت دولت تصويب شد. با توجه به مصوبه فوق، پرداخت جمعاً ١٤ ميليون وچهارصد هزار ؟ كمك مالی بلاعوض اضطراری برای برنامه‌های گسترش شبكه برقی و برنامه بازسازی اشتغال UNDP در استان مثنی تصويب گرديد.

كمك‌های مستقيم به عراق (حدوداً ٩١١ ميليون دلار)
تصويب و اجرای كمك به تمامی اراضی عراق به واسطه وزارتخانه‌ها و مقامات محلی عراق
كمك‌های همه‌جانبه در زمينه‌های برق (تقويت نيروگاه‌ها، ‌تأمين دستگاههای توليد برق قابل حمل، ‌تأسيس نيروگاه بزرگ برق سماوه و....)، بهداشت و درمان (بازسازی يازده بيمارستان جامع، تأمين ابزار آنها و...)، آب و بهداشت (تأمين دستگاه تصفيه آب، تأسيسات رسيدگی به زباله‌ها و فاضلاب و...)، امنيت (تأمين ماشين‌های پليس)، فرهنگ و ورزش.
ضمن دعوت از شخصيتهای مهم (VIP) و مقامات سياسی عراق و پشتيبانی از پروسه‌های سياسی، پذيرش كارآموز عراقی در داخل ژاپن و کشورهای اطراف صورت می‌گيرد. (تا اوخر ژانويه ٢٠٠٦، ‌١١٦٥ نفر را پذيرفته است.)
كمك از طريق نهادهای بين‌المللی (تقريباً ١١٦ ميليون دلار)
اجرای كمك‌رسانی از طريق نهادهايی مانند UNDP، UNICEF، UNESCO، UN-HABITAT در زمينه‌های كمك‌رسانی اورژانسی مردمی، آموزش، ‌برق، بهداشت، اشتغال و فرهنگ.
كمك از طريق صندوق‌های بازسازی عراق (پانصد ميليون دلار)
ژاپن به صندوق امانتی بازسازی عراق (IRFFI) ٤٩٠ ميليون دلار كمك كرده است، (به قسمت نظارتی سازمان ملل ٣٦٠ ميليون دلار و به قسمت نظارتی بانك جهانی ١٣٠ ميليون دلار)
در اجلاس فوريه ٢٠٠٤ ابو ظبی، ژاپن به عنوان رياست شورای كمك كننده IRIFFI به مدت يك سال انتخاب شد، دومين اجلاس در ماه مه همين سال در دوحه و سومين جلسه در اكتبر همين سال در توكيو برگزار شد. چهارمين اجلاس آن در ژوئيه ٢٠٠٥ در اردن برگزار گرديد. مبلغ كل كمك شده به IRIFFI تقريباً يك ميليارد دلار می‌باشد. (نصف اين مبلغ توسط ژاپن ارائه شده است.)
ژاپن برای كمك به انتخاب ژانوي] ٢٠٠٥، ٤ ميليون دلار كمك مالی ارائه كرده است.
همچنين به صندوق پول كارهای كوچك مقياس شركت عمومی بين‌المللی پول (IFC) ١٠ ميليون دلار كمك كرده است.
كمك از طريق NGO (تقريباً ٢٧ ميليون دلار)
كمك‌رسانی درزمينه‌هايی مانند درمان، آموزش و تأمين آ‌ب از طريق NGO‌های ژاپن (با احتساب كمك‌های انجام شده به نهاد ژاپن پلتفرم) و NGO بين‌الملل.