ملاقاتهایی در خصوص خلع سلاح و منع گسترش سلاحهای هسته ای: ژاپن و استرالیا  ابتکار عمل جدیدی را به دست می گیرند و غیره

کنفرانس بررسی 2010 مربوط به اعضاء پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای در ماه مه سند نهایی را در خصوص خلع سلاحهای هسته ای، منع گسترش سلاحهای هسته ای و مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای اتخاذ نمود. با هدف افزودن به شتاب تحقق جهانی عاری از سلاحهای هسته ای، ژاپن نقشی کلیدی را در سه جلسه زیر به مناسبت مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر ایفا نمود که از آن جمله اند اجلاس وزرای خارجه در خصوص خلع سلاح و منع گسترش سلاحهای هسته ای که مشترکاً به میزبانی ژاپن و استرالیا برگزار شد.

  1. اجلاس وزرای خارجه در خصوص خلع سلاح و منع گسترش سلاحهای هسته ای (به میزبانی مشترک ژاپن و استرالیا)

در 22 سپتامبر، ژاپن و استرالیا مشترکاً اجلاس وزاری خارجه را درخصوص خلع سلاح و منع گسترش سلاحهای هسته ای میزبانی نمودند. ده کشور، از جمله، آلمان، هلند، لهستان، کانادا، شیلی، مکزیک، ترکیه و امارات متحده عربی در این اجلاس شرکت نمودند.
شرکت کنندگان متفقاً بیانیه ای مشترک را توسط وزرای خارجه اتخاذ نمودند که عزم کشورهای شرکت کننده را برای (i)  اجرای پیوسته موافقتنامه کنفرانس مرور پیمان خلع سلاحهای هسته ای 2010 (ii) هدایت مباحثات عالی درخصوص پیشنهادی واقعگرایانه درباره جهتی میان/بلند مدت در زمینه خلع سلاح و منع گسترش سلاحهای هسته ای به منظور تلاش برای پیشبرد کار بر اساس اقدامات عینی و عملی برای جهانی با خطرات کاهش یافته هسته ای به عنوان نقطه عـــطفی بر مسیر تحقق جهانی عاری از سلاحهای هسته ای نشان می دهد.
آقای سیجی مائه هارا (نایب رئیس)، وزیر امور خارجه ژاپن، درباره اهمیت گروه جدید میان منطقه ای برای کار بر روی (i)  کاهش تعداد سلاحهای هسته ای و کاستن نقش آنها و (ii) پرداختن به مسائلی از قبیل آغاز فوری مذاکرات بر سر پیمان قطع مواد شکاف پذیر (FMCT) تاکید نمودند. او علاوه بر این تمایل خود بر پایه گذاری جهت حرکت گروه جدید در دومین دور اجلاس وزرای امور خارجه که سال بعد برگزار می شود را در قالب یک طرح عملیاتی ابراز نمود. به جای رقابت با گروه های موجود، در نظر است که گروه جدید تلاشهای خود را با رویکردی باز و همه جانبه در همکاری با سایر ملتها ادامه دهد.

2.پنجمین اجلاس CTBT در سطح وزراء


در تاریخ 23 سپتامبر، ژاپن، همراه با سایر ملتهای میزبان، پنجمین اجلاس پیمان منع جامع آزمایشهای هسته ای (CTBT) در سطح وزراء را برگزار نمود. 72 ملت شرکت کننده بیانیه مشترک وزرا بر منع جامع آزمایشهای هسته ای را اتخاذ نمودند، که در آن وزرای خارجه از تمامی کشورهایی  که هنوز به آزمایش هسته ای دست نزده بودند، و به ویژه کشورهای الحاقیه 2، درخواست کرده بودند تا این پیمان را امضا نموده و بدون فوت وقت به تصویب رسانند، و بر اهمیت تداوم یک مهلت قانونی بر آزمایش سلاحهای هسته ای تاکید ورزیدند.
وزیر امور خارجه، آقای مائه هارا، تاکید نمودند که (i)  CTBT نه تنها یک عنصر اصلی و ضروری درحمایت از رژیم NPT است، بلکه اقدامی مهم در هدایت کشورهایی که پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای را به امضاء نرسانده اند به سوی خلع سلاح و رژیم منع گسترش است و (ii) رهبران سیاسی تمامی کشورهای الحاقیه 2 می باید هدایت و رهبری خود را برای امضا کنندگان اولیه و تصویب پیمان نامه اعمال نمایند و مهلت قانونی بر آزمایشهای هسته ای می باید تا زمان  لازم الاجرا شدن آن به طور مداوم رعایت گردد.
ژاپن احترام خاصی درقبال ابراز خواست سیاسی بر لازم الاجرا شدن زودهنگام CTBT قائل است، همانگونه که شرکت ژاپن در نشست ایالات متحده امریکا و عراق مثالی از آن است، که هنوز می باید این پیمان  و حمایتشان را برای بیانیه مشترک وزرا  به تصویب رسانند. ژاپن قصد دارد که به تلاشهای خود برای لازم الاجرا شدن زودهنگام این پیمان ادامه دهد.  


3.اجلاس عالی درباره "احیاء کار کنفرانس خلع سلاح و پیشبرد مذاکرات چند جانبه،" که در تعاقب آن جمع بندی ریاست اجلاس اعلام شد که از جمله پیشنهادات قطعی توسط شخص دبیرکل بود.


وزیر خارجه، آقای مائه هارا (i)  قویاً خواستار آغاز فوری مذاکرات در قالب FMCT  و ابراز و حفظ مهلت قانونی بر تولید مواد شکاف پذیر برای مصارف اسلحه شدند و  (ii) با عنوان این مطلب که مهلتی مشخص باید برای مباحثات کنفرانس خلع سلاح (CD)تعیین گردد موضع ژاپن را مشخص نمودند. هر قصوری در پیشبرد این مساله مستلزم جستجوی راه های جایگزین می باشد، و اگر چنانچه هیچ دورنمایی برای راه اندازی مذاکرات در قالب FMCT در چارچوب CD شکل نگیرد، ژاپن، همراه با کشورهای هم سو، آماده است تا ابتکار عمل را برای تدارک مکانی برای مذاکرات به دست گیرد. از نظر ژاپن درخور ستایش است که شرکت کنندگان در سطح وزرای خارجه از بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله اعضاء CD ، خواستار آغاز زودهنگام کار بنیادین، از جمله آغاز مذاکرات در قالب FMCT شده  و برای دستیابی به پیشرفت در رکود مذاکرات CD ، اراده و خواست سیاسی را به شیوه جمعی به نمایش گذاشته اند. ژاپن بر این باور است که نتیجه این اجلاس منتج به پیشبرد حرکت  CD   به جلو خواهد بود.