خاورميانه(فلسطين)

دومين انتخابات شورای قانونگذاری فلسطين (خلاصه فعاليت كميته ژاپنی نظارت بر انتخابات فلسطين و ارزيابی فعلی)
(ترجمه غير رسمی)
طبق گزارش‌ها از محل انتخابات شورای قانونگذاری فلسطين كه پس از ژانويه ١٩٩٦ و پس از ١٠ سال برگزار شده است، خلاصه فعاليت و ارزيابی كميته نظارت بر انتخابات ارائه شده كه در زير آمده است :

فعاليت كميته نظارت و محل نظارت

در تاريخ ٢٥ ژانويه، جمعاً ١٧ عضو نظارتی دولت با رياست آقای شينتارو ايتو، مأمور امور پارلمانی وزارت امور خارجه ژاپن، با تشكيل چهار گروه، نظارت بر ٣٤ حوزه انتخاباتی را از جمله اورشليم شرقی و چند شهر ديگر (مانند رام‌الله، البيره، بيت‌لحم و جريك) انجام دادند. ضمناً عمل نظارت با همكاری اعضای مربوطه‌ی نظارتی JICA صورت گرفت.
همچنين آقايان كوایچیرو ايچيمورا و يوتاکا ناگاياسو، نمايندگان مجلس (از حزب دمکراتيک) نيز در عمل نظارتی شركت داشتند.

برداشت‌ها
انتخابات اين دوره بدون هيچ اخلالی انجام شد. كارهای دفتری مربوطه نيز روان پيش رفت و به طور كلی انتخاباتی منظم ارزيابی گرديد. انگيزه واجدين حق رأی بسيار بالا بود و با رسيدن درصد رأی دهندگان به ٧٥٪، اعتلای انگيزه دموكراسی در مردم احساس می‌شد. مشكلات امنيتی در حوزه‌های نظارتی ژاپن به چشم نخورد.
نكات زير را می‌توان به عنوان از جمله مشكلات موجود در اين دوره ذكر كرد كه اميد است در دوره‌های بعدی بهبود يابد.
الف) در خارج از حوزه رأی، فعاليت‌هايی شبيه به فعاليت تبليغ انتخاباتی به چشم خورد.
ب) رازداری رأی در اداره پست می‌توانست كمی بهتر اجرا شود.
ج) به دنبال ورود واجدين شرايط رأی به اداره پست و به دليل شلوغی، كمی اختلال به وجود آمد.