کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای 2010


از سوم تا بیست و هشتم ماه مه، کنفرانس بازنگری 2010 توسط کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و سند نهایی شامل "طرح عملیاتی" توسط کنفرانس اتخاذ شد. دستیافتهای اصلی در این کنفرانس شامل: (1) شـــمول یک اشاره مستقیم به دستیابی به جهان عاری از سلاحهای هسته ای، (2) تاکید بر " تعهد شفاف" در زمینه خلع سلاحهای هسته ای، (3) درخواست از کشورهای دارای سلاحهای هسته ای بر ارائه گزارش درخصوص تعهدات خلع سلاحهای هسته ای مورد توافقشان به کمیته مقدماتی در سال 2014، و (4) موافقت بر مبنای گامهایی واقعگرایانه بر به کارگیری قطعنامه 1995 در خصوص خاورمیانه (برای مثال، تایید برگزاری یک کنفرانس در سال 2012).
معاون سابق وزیر امور خارجه ژاپن، تتسورو فوکویاما در مناظره عمومی به عنوان ریاست هیات ژاپـــن شرکت نـــمود و در 4 مه بیانیه کلی او بر اقدامات عینی خلع سلاحهای هسته ای پیشنهادی در سند کاری مشترک بین ژاپن و استرالیا، ارتقاء جهانی سازی پروتکل الحاقی و اهمیت همکاریهای بین المللی برای مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای  تاکید داشت. ژاپن چهار سند کاری را به ترتیب تقدم و تاخر درخصوص خلع عملی سلاحهای هسته ای و اقدامات منع گسترش سلاحهای هسته ای ارائه داد (پیشنهاد مشترک ژاپن و استرالیا)، تقویت حفاظـــــت از آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) ، فعالیتهای همکاری فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، و آموزش خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای. تلاشهای ژاپن حمایت و تقدیر بسیاری از کشورها را جلب نمود، و امکان داد تا سندهای کاری مذکور مبنایی را برای مباحثات ملاقاتها فراهم آورد.  
علاوه بر این، در مرحله نهایی کنفرانس، ذیل ابتکار وزیر امور خارجه ژاپن کاتسویا اوکادا، همراه با وزرای امور خارجه استرالیا، اتریش، آلمان، جمهوری کره، و وزیر خلع سلاح و کنترل اسلحه نیوزلند، ژاپن بیانیه اضطراری وزیر را برای اتحاد کشورهای عضو در دستیابی به توافق در  این کنفرانس را منتشر نمود.