اجلاس امنیتی هسته ای 2010

در اجلاس امنیتی هسته ای که در 12 و 13 آوریل در واشنگتن دی سی برگزار شد دیدگاهها پیرامون موضوعاتی از قبیل اقدامات ملی و بین المللی در جهت تقویت امنیتی هسته ای و نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن، مورد تبادل قرار گرفت. آقای دکتر یوکیو هاتویاما، نخست وزیر وقت ژاپن در بخشی از سخنان خود عنوان نمودند که : ژاپن بر این باور است که این مسئولیت اخلاقی اوست که راهی غیر هسته ای را به عنوان تنها کشوری که از بمبارانهای اتمی رنج برده پیش گیرد و در عین پیشبرد هدف خلع سلاحهای هسته ای و تقویت تلاشهای منع گسترش سلاحهای هسته ای، پرچمدار نابودسازی سلاحهای هسته ای  بوده است. همچنین آقای دکتر هاتویاما تعهد بیشتر ژاپن را در جهت تقویت امنیتی هسته ای در سطح منطقه ای و جهانی را با اعلام ابتکارات زیر در این اجلاس تشریح نمود:
الف. تاسیس یک مرکز حمایتی منسجم به منظور تقویت امنیتی هسته ای در آسیا

ب. توسعه فن آوری مربوط به اندازه گیری و شناسایی مواد هسته ای و  محاکم  هسته ای

ج. اختصاص منابع مالی و انسانی بیشتر به برنامه های امنیتی هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی

د. میزبانی یک کنفرانس توسط موسسه جهانی امنیتی هسته ای (WINS)