اجلاس رهبران اقتصادی 2010 اپک در ژاپن

اجلاس رهبران اقتصادی 2010 اپک در ژاپن: رهبران "دورنمای یوکوهاما" را به منظور طرح ریزی مسیر آینده  اپک اتخاذ می نمایند

طی اجلاس رهبران اقتصادی اپک که در حد فاصل 13 و 14 نوامبر  2010 در یوکوهاما برگزار شد، رهبران موضوعات یکپارچگی اقتصاد منطقه ای، استراتژی رشد، امنیت انسانی، و آینده منطقه آسیا-اقیانوسیه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. براساس این مباحثات، بیانیه رهبران، "دورنمای یوکوهاما-باگر و فراسو" (“The Yokohama Vision-Bogar and Beyond”) ، اتخاذ شد. این دورنما مسیرهای حرکت اپک را برای تبدیل شدن به یک "اجتماع یکپارچه تر اقتصادی" که پیوستگی قویتر و عمیق تر اقتصادی منطقه ای را موجب می شود، یک "اجتماع قویتر" با کیفیت بالاتری از رشد، و یک " اجتماع امن تر" که محیط اقتصادی امن تری را تامین می نماید، ترسیم می کند.
به ویژه، رهبران گزارش پیشرفت به سوی اهداف باگر 2010 اپک را مورد تایید قرارداده، و موافقت نمودند که گامهایی عینی  به سوی تحقق منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوسیه (FTAAP) در جهت ارتقاء بیشتر یکپارچگی اقتصادی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را بردارند که به این وسیله دستیابی به یک "اجتماع یکپارچه تر اقتصادی" میسر گردد. با این هدف، رهبران تایید نمودند که یک منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوسیه باید به منزله یک توافقنامه  جامع تجارت آزاد با توسعه و ایجاد تعهدهای مداوم نظیر آ.سه.آن +3، آ.سه.آن +6 و مشارکتهایی در امتداد اقیانوسیه (TPP) ، درمیان سایر راهها دنبال شود. علاوه بر این آنها اولین راهبرد جامع رشد بلندمدت را برای منطقه آسیا اقیانوسیه، با عنوان راهبرد رشد رهبران اپک،  تنظیم نمودند که تا سال 2015 با هدف تحقق "اجتماعی نیرومند تر"، به اجرا گذاشته خواهد شد. رهبران همچنین توافق نمودند که امنیت انسانی را به واسطه یک ابتکار با ساختن "اجتماعی ایمن تر" با تمرکز بر امنیت غذا، مدیریت بلایا، آمادگی مقابله با امراض مسری، و تلاشهای مبارزه با  فساد و تروریسم تامین نمایند.
طی اجلاس، آقای نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن به عنوان ریاست اجلاس رهبری خود را اعمال نمود، و عزم خود را برای "آزادسازی" بیشتر ژاپن آشکار نمود. ایشان عنوان نمود که ژاپن آزادسازی بیشتر اقتصاد خود را برای حمایت از تلاشهای اعضاء اپک برای یکپارچگی اقتصادی منطقه ای دنبال خواهد نمود. در انجام این مهم، ایشان پیام آینده نگرانه ای را مبنی بر قصد ژاپن بر پیشروی به سوی رشد همراه با جهان، از جمله منطقه آسیا–اقیانوسیه که توسعه اقتصادی قابل ملاحظه ای را نشان داده، ابلاغ نمود. موضع ژاپن در حالیکه اعضاء اپک در جهت پایه ریزی عینی روند تحقق یک منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوسیه فعالیت می کردند واجد اهمیت بسیار بود. در حین پیشروی، اعضاء اپک گامهای عینی را برای تحقق " دورنمای یوکوهاما" برخواهند داشت. این دورنما، که امسال اعلام شد، به اجلاس آینده رهبران اقتصادی اپک در ایالات متحده امریکا ، جائیکه انتظار می رود که این دورنما حتی شکل روشن تری به خود گیرد و نتایج مورد نظر را به دست آورد، منتقل خواهد شد.

بازدید نخست وزیر آقای کان از اجلاس گروه 20 سئول: رهبران توافق می نمایند تا به منظور رشد پایداراقتصاد جهان همکاری بین المللی را ارتقاء بخشند

رهبران گروه 20 در سئول، پایتخت کره، از 11 تا 12 نوامبر گرد هم آمدند. رهبران پیرامون  چگونگی تضمین دستیابی همکاریشان به رشد پایدار اقتصاد جهانی درحین فروکشی تهدیدهای قریب الوقوع حاصله از بحرانهای مالی و اقتصادی جهانی صریحاً گفتگو نمودند. توافق رهبران برسر تقویت هرچه بیشترهماهنگی سیاست اقتصادی  گروه بیست تا  اجلاس آتی در فرانسه 2011 واجد اهمیت بود. این امر اهمیت گروه بیست را به منزله اجلاسی برای همکاری اقتصادی بین المللی به اثبات رساند.
به ویژه، رهبران گروه 20 طرح عملیاتی سئول را برای دستیابی به رشد نیرومند، پایدار و متعادل با تاکید بر تلاشهای مداوم در بخشهایی نظیر سیاست های پولی و نرخ مبادله، سیاستهای تجاری و توسعه، سیاستهای مالی، اصلاحات مالی و ساختاری، پایه ریزی نمودند. رهبران همچنین موافقت نمودند که "رهنمودهای ضمنی" برای تخمین عدم موازنه های کلان در ذیل ریاست جمهوری فرانسه در سال آینده مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
در سئول، گروه 20 مساله توسعه را برای نخستین بار مطرح کرد و گفتگوی مثمر ثمری را به انجام رساند.  نخست وزیر کان، با ذکر تجربیات بعد از جنگ ژاپن، بر اهمیت حکمرانی خوب و توسعه زیربنایی به عنوان اساس توسعه پایدار، و تسهیم دانش و تجربیاتی که اعضاء گروه 20 به عنوان دهندگان و دریافت کنندگان اندوخته اند تاکید نمود. او قصد ژاپن را ، در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بر ایفای سهم هرچه بیشتر در توسعه با فن آوری پیشرفته و تجربیاتش عنوان نمود. نخست وزیر کان از کشورهای دخیل درخواست نمود تا تلاشهای بیشتری را برای نتیجه بخشی سریع دستورجلسه دوحه سازمان تجارت جهانی براساس پیشرفت حاصله به عمل آورند. نخست وزیر سیاست پایه بر مبنای مشارکتهای اقتصادی جامع را  درست قبل از اجلاس گروه بیست و اپک اعلام نمود، و عزم خود را بر تداوم شرکت فعالانه در مذاکرات تجاری مختلف از جمله سازمان تجارت جهانی بیان کرد.

اجلاس وزیران آئیچی-ناگویا در زمینه مشارکت REDD+ : شتاب بخشیدن به مذاکرات  COP16

اجلاس وزیران در زمینه مشارکت REDD+ در ناگویا از استان آئیچی در ژاپن در تاریخ 26 اکتبر 2010 تحت ریاست مشترک جناب آقای سیجی مائه هارا، وزیر امور خارجه ژاپن و جناب آقای ساموئل تی. ابال، وزیر امور خارجه، تجارت و مهاجرت کشور مستقل گینه نو پاپوئا برگزار شد.
این اجلاس وزیران تحت "مشارکت REDD+ " برگزار شد که ساز و کاری است که به منظور بهبود هماهنگی و همکاریهای بین المللی در زمینه کاهش گاز های حاصله از جنگل زدایی و تنزل کیفی جنگلها در کشورهای درحال توسعه REDD+ ،  طراحی شده است. مشارکت REDD+ در پاسخ به عقیده شایع مبنی بر آنکه کاهش گازهای آلاینده از REDD+ نقشی مهم را در مقابله با گرم شدن کره زمین ایفا می کند پایه گذاری شد که این امر به طور کلی توسط جامعه بین المللی در اجلاس  COP15کنوانسیون سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) که در اواخر سال گذشته برگزار شد به رسمیت شناخته شد. اجلاس وزیران با شرکت وزراء و روئسای هیاتها از 62 کشور شرکت کننده در مشارکت REDD+ برگزار شد. نمایندگانی از سازمانهای مختلف بین المللی، دبیرخانه UNFCCC و سازمانهای غیردولتی (NGOs) نیز در این اجلاس شرکت نمودند.
ژاپن به عنوان ریاست مشترک اجلاس و همچنین به عنوان یک اهدا کننده ارشد در زمینه جنگلداری، فعالانه هدایت مباحثات را برعهده داشت. اجلاس وزرا دستیافتهای فعالیتهای قبلی حفظ جنگلها را ذیل مشارکت REDD+ ، از جمله ایجاد بانک اطلاعاتی درخصوص عملکرد REDD+ ، امور مالی و نتایج، و سازوکارهای تسهیم اطلاعات را مورد تاکید قرار داد. این اجلاس همچنین جمع بندی ریاست مشترک اجلاس را که بیانگر نتایج حاصله از فعالیتها ذیل مشارکت و هدایت فعالیتهای آتی  توسط جامعه بین الملل است  منتشر نمود. وزرا توانستند که  درست یکماه قبل ازCOP16 ، با تسهیم این نظر که می باید به ابتکارات REDD+ ، ستون اصلی تعهدات تغییرات آب و هوایی، شتاب بخشیده و نقطه عطفی را برای پیشبرد بیشتر مذاکرات در زمینه تغییرات آب و هوا ایجاد کنند قویاً جامعه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهند.

دهمین جلسه کنفرانس اعضاء (COP10)  کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) : ژاپن به عنوان ریاســــــت جلسه در اتخاذ پروتکل ناگویا و سایر تصمیمات مهم همـــــکاری می نماید

دهمین جلسه کنفرانس اعضاء COP10 کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) در ناگویا از استان آئیچی از 18 تا 29 اکتبر برگزار شد. بیش از 13000 نفر از اعضاء کنوانسیون ، سازمانهای بین المللی مربوطه، سازمانهای غیردولتی ( (NGOs و سایر نهادها در این جلسه شرکت کردند. آقای ریو ماتسوموتو، وزیر محیط زیست، ریاست کنفرانس را برعهده داشتند. در تاریخ 27 اکتبر، آقای نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن، در بخش سطح عالی COP10 که ژاپن به طور همزمان میزبانی آن را از 27 تا 29 اکتبر بر عهده داشت حضور به هم رساندند.
طی این جلسه، نخست وزیر کان ابتکار زندگی در هارمونی (2 میلیارد دلار)ا برای حمایت از تلاشهای بعمل آمده توسط کشورهای در حال توسعه برای حفاظت از تنوع زیستی را اعلام نمود. وزیر ماتسوموتو صندوق تنوع زیستی ژاپن (1 میلیارد ین) را که تحت ابتکار فوق به منظور حمایت از تدوین راهکارهای ملی درخصوص تنوع زیست شناختی، و کمک (1 میلیارد ین) به کشورهای در حال توسعه برای ظرفیت سازی در خصوص دستیابی و تسهیم منافع (ABS)  در ارتباط با منابع ژنتیکی را اعلام نمود. علاوه بر این، جناب آقای یوتاکا باننو،     دبیر رسمی وزارت امور خارجه، اقدامات ویژه کمکی درخصوص منابع ژنتیکی و حفاظت از جنگلها را اعلام نمود.
COP10 پروتکل ناگویا را درباره ABS و طرح راهبردی جدید کنوانسیون تنوع زیست شناختی ("هدف آئیچی") را برای 2011  و پس از آن اتخاذ نمود. علاوه بر این، پنجمین جلسه کنفرانس اعضــــاء به عنوان نشــــست اعضاء پروتکل کارتاجنا درخصوص ایمنی زیستی (COP-MOP5) که پیش از COP10 برگزار شد، پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالومپور را درباره مسئولیت و جبران خسارات حاصله از اورگانیسم های زنده اصلاح شده اتخاذ نمود.
ژاپن به عنوان ریاست کنفرانسهای COP10 و COP-MOP5 از ایــــن نتایج استقبال می نماید. برای پروتکل شدیداً مورد مناقشه ناگویا، ژاپن در ایجاد اجماع میان اعضاء در رسیدن به توافق با ارائه پیش نویس تعدیل شده متن ریاست که منافع تمامی اعضاء جلسه را منـــــعکس می نمود نقش آفرینی کرد. ضمن پیشروی، ژاپن به حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیست شناختی اهتمام ورزیده و به نحوی پویا تلاشهای کشورهای درحال توسعه را در دستیابی به هدف آئیچی حمایت خواهد نمود و پروتکل ناگویا را با استفاده از دانش و فن آوری خود با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه به اجرا خواهد گذاشت.