پيام خداحافظی سفير ژاپن در ايران جناب آقاي "كين ايچي كومانو"

به زودی ماموریت دو ساله ام در ایران به پایان خواهد رسید و به کشور خود باز خواهم گشت.  به جرات می توان گفت در طول 42 سال زندگی دیپلماتیک ، ماموریت اخیرم در ایران که بعد از 13 سال سومین ماموریت من به ایران محسوب می شود، از جمله ماموریتهای بسیار فراموش نشدنی به شمار می آید.
مایه خرسندی ام است که طی این دو سال با توجه به اوضاع پیرامونی بین المللی ایران و علیرغم شرایط ناشی از آنها، در روابط ژاپن و ایران نه تنها خدشه چندانی وارد نشده، بلکه توانستیم روابطی دیرینه دوستانه را بر پایه سنتها بسط و توسعه دهیم.
به خصوص در پی وقوع زلزله شمال شرق ژاپن که یکسال و نیم پیش رخ داد،  مردم کشور دوست ایران با یادآوری شعر شاعر بزرگ سعدی که می گوید :

"بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند،
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار"

بسیار ما را دلگرم نمودند. پس از رو به رو شدن با این تجربه، دریافتم که ادبیات فارسی و آنچه شعرای فارسی زبان سروده اند در قلوب مردم این کشورریشه عمیقی دوانده  که این امر اشتیاق مرا نسبت به اشعار شعرای ایرانی بیش از پیش برانگیخت.
وقوع زلزله آذربایجان شرقی در اوت سال جاری فرصتی شد تا مردم ژاپن نیزهمبستگی خود را به دوستان ایرانی ابراز نمایند. آرزومندم که پایه های روابط بین دو کشور همچنان با پیوند قلبها بیش ازپیش مستحکم تر شود و بدینوسیله  از الطاف همه ایرانیان در طول این 2 سال سپاسگزاری می نمایم.

 

 کین ایچی کومانو
سفیر فوق العاده و تام الاختیار ژاپن
سفارت ژاپن - تهران