تبادل نظر سفیر ژاپن و آقای پر آور ، معاون استاندار بوشهر 

    سفیر کبیر فوق العاده و تام الاختیار ژاپن، آقای کوجی هاندا از تاریخ 3 تا 4 آذر ماه سال جاری ( 24 تا 25 نوامبر) از استان بوشهر واقع در جنوب شرقی ایران بازدید کردند.در این سفر، سفیر کبیر ژاپن با معاون استاندار بوشهر، آقای پرآور، ملاقات و از تاسیسات  بندری بوشهر و نیز منطقه ویژه اقتصادی- انرژی پارس در عسلویه  بازدید کردند.

سفیر ژاپن، آقای هاندا ( چپ)، معاون استاندار بوشهر، آقای پرآور( راست)