عالیجناب کوبایاشی، سفیر کبیر ژاپن در سمینار مشترک صنايع قطعه سازی خودرو

در تاريخ ٢٦ آبانماه سال ١٣٩٤، عالیجناب هیرویاسو کوبایاشی سفیر کبیر محترم ژاپن در ايران مهمان همايش تجاري ايران و ژاپن٬ که مشترکا توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) در زمينه صنايع قطعه سازی خودرو برگزار شد٬ بودند. در مراسم افتتحاييه این همايش ٬ عالیجناب کوبایاشی،سفیر کبیر ژاپن، جناب آقای محمدرضا بختیاری، معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و جناب آقای کیمیهیکو اینابا، مدیر کل اداره صنعت تولید سازمان تجارت خارجی ژاپن به ایراد سخنرانی پرداختند.

پیش از اين همايش، سفير کبیر ژاپن ديداری با مسعود خوانساری رئيس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران داشته و در خصوص مناسبتهای همکاریهای اقتصادی دو جانبه به تبادل نظر پرداختند.

سفارت ژاپن در ايران خود را متعهد به پيشبرد و توسعه روابط ايران و ژاپن می داند.

سمینار مشترک صنايع قطعه سازی خودرو(جناب آقای کوبایاشی نفر دوم از راست)