تبادل نظر سفیر ژاپن و  استاندار هرمزگان

21 الی 23 اسفند 1391  آقای هاندا، سفیر ژاپن از استان هرمزگان  دیدن کردند. در این دیدار سفیر ژاپن به تبادل نظر با جناب آقای عزیزی، استاندار هرمزگان پرداختند. سفیر ژاپن در طول این سفر از بندر رجایی بندر عباس و جزیره قشم نیز دیدن کردند.

آقای هاندا، سفیر ژاپن (سمت چپ)
آقای عزیزی، استاندار هرمزگان (سمت راست)