بازدید سفیر ژاپن از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 

 سفیر ژاپن، جناب آقای کوجی هاندا در تاریخ 15 مهر سالجاری از غرفه ژاپن در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران بازدید کردند. این نمایشگاه از 14 لغایت 17  مهر ماه سالجاری درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی در تهران برگزار شد. اگرچه ژاپن،  پس از  گذشت چهارده سال غرفه ای برای نمایش منظور کرده بود، اما با ازدحام بازدید کنندگان زیادی روبرو شد که خود نشان دهنده  تمایل بسیار زیاد  ایرانیان در همکاری دوجانبه با ژاپن مشتمل بر تسهیل تجارت انساندوستانه میان ایران و ژاپن  که توافقات آن  طی سال گذشته و سالجاری در سطوح بالا صورت گرفته است می باشد.
پیش بینی می شود، مناسبات دوجانبه ایران و ژاپن در آینده توسعه یابد.

تبادل نظر جناب آقای هاندا، سفیر ژاپن ( مرکز صفحه) با
جناب آقای موسویان، مدیر کل آسیا و اقیانوسیه، سازمان توسعه تجارت(سمت راست) در غرفه ژاپن

 

تصویر غرفه ژاپن بلافاصله پس از افتتاحیه

پرسش و پاسخ جناب آقای هاندا( مرکز صفحه) با یکی از غرفه داران