عالیجناب كوباياشی ٬ سفیر ژاپن در ايران  در مراسم امضای یادداشت تفاهم بین انجمن کمک های فنی خارجی تجهیزات پزشکی ژاپن(OMETA ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران شرکت نمودند.

در تاریخ ۱۱ بهمن ٬۱۳۹۴ عالیجناب كوباياشی ٬ سفیر ژاپن در ايران در مراسم امضای تفاهم نامه بین انجمن کمک های فنی خارجی تجهیزات پزشکی ژاپن ( جناب آقای کنیچی ماتسوموتو ٬ رئیس    OMETA و شرکت هلدینگ ساکورا گلوبال ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران شرکت نمودند. (امضا کننده ژاپنی : آقای ماتسوموتو ٬  رئیس  OMETA   و  امضا کننده ایرانی: جناب آقای دکتر رسول دیناروند ٬ معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش ‍پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو).
در این تفاهم نامه  طرفین به منظور توسعه مناسبات دو جانبه پزشکی به تفاهم متقابل در خصوص تسهیل تبادل هیات های تجاری  میان دو کشور و تبادل اطلاعات در مورد مسائل بهداشت و سلامت  رسیدند. 
سفارت ژاپن در ايران برای ارتقا روابط ایران و ژاپن به فعالیت خود ادامه داده وامیدوار است  همکاری های پزشکی   ژاپن در ایران توسط OMETA با موفقیت ارتقا یابد.