مبادله یادداشتهای دیپلماتیک برای لازم الاجرا شدن معاهده بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومین به حبس

بیانیه مطبوعاتی
وزارت امورخارجه ژاپن
(ترجمه غیر رسمی)

 

                                                                                       

14 تیرماه 1395
4 ژوئیه 2016

در تاریخ 13 تیرماه 1395 (3 ژوئیه 2016) یادداشتهای دیپلماتیک برای لازم الاجرا شدن "معاهده بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومین به حبس" (که در دی ماه 1393/ ژانویه 2015 به امضا رسید) در تهران مبادله گردید. بنابراین، معاهده در تاریخ 12 مردادماه 1395 (2 آگوست 2016) (سی امین روز پس از تاریخ مبادله یادداشتهای دیپلماتیک) لازم الاجرا خواهد شد.

این معاهده مراحل و تشریفات بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اشخاصی که در دادگاههای کشور مقابل محکوم به حبس شده اند را تحت شرایط مقرر شده معین می نماید. با انعقاد این معاهده می توان این فرصت را به محکومین ژاپنی در جمهوری اسلامی ایران و محکومین ایرانی در ژاپن داد تا باقیمانده محکومیت را در کشور خود سپری کنند. این معاهده منجر به تسهیل بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومین خواهد شد و همچنین انتظار می رود که به توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینه های جزایی و کیفری کمک کند.