برگزاری مراسم تبادل نسخه های امضا شده معاهده انتقال محکومین بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران

مراسم تبادل نسخه های امضا شده معاهده انتقال محکومین به حبس بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران (معاهده انتقال محکومین بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران) در صبحگاه  21 دیماه سال جاری در محل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی برگزار شد.
این معاهده در تاریخ 19 دیماه 1393(جمعه)  توسط عالیجناب آقای فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه ژاپن و در تاریخ 20 دیماه 1393 (شنبه) توسط عالیجناب آقای مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. نسخه های امضا شده آن معاهده در تاریخ 21 دیماه(یکشنبه) بین عالیجناب آقای کوجی هانه دا، سفیر ژاپن در ایران و عالیجناب آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران مبادله شد. در این مراسم عالیجناب آقای نظرآهاری، سفیرجمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز حضور داشتند.
این معاهده جهت بررسی و تصویب به پارلمان هر دو کشور تقدیم خواهد شد. با انعقاد این معاهده این فرصت به محکومین ژاپنی و ایرانی که در دادگاه های کشور مقابل محکوم به حبس شده اند، داده شود تا باقیمانده محکومیت را در کشور خود سپری کنند. در صورت انعقاد، این معاهده اولین معاهده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد که نیاز به تصویب پارلمان دارد.  انتظار میرود که با امضای این معاهده مهم تاریخی، روابط بین دو کشور بیش از پیش تعمیق گردد.

 

برگزاری مراسم تبادل نسخه های امضا شده معاهده انتقال محکومین بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران

از چپ عالیجناب آقای کوجی هانه دا، سفیر ژاپن در ایران و عالیجناب آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران