اعطای نشان افتخار به اتباع خارجی در پائیز 2012 توسط دولت ژاپن 

 

اعطای نشان افتخار به اتباع خارجی در پائیز 2012 توسط دولت ژاپن 

اعطای نشان افتخار "مدال خورشید تابان با انوار زرین و سیمین" به جناب آقای سلیمان مهدیزاده، ریاست محترم انجمن کندو- ای آی دو

سفارت ژاپن در ایران

12 بهمن ماه 1391

در تاریخ 5  دیماه 1391 ( سه شنبه ) در منزل سفیر ژاپن در ایران، مراسم اعطای نشان افتخار "مدال خورشید تابان با انوار زرین و سیمین" به جناب آقای سلیمان مهدیزاده، برگزار شد.
آقای مهدیزاده در سال 1955 (1334 هجری شمسی) متولد شده اند. ایشان از ورزشکاران سرشناس هنرهای رزمی کندو، ای آی دو و کاراته می باشند   و در حال حاضر ریاست انجمن کندو- ای آی دو ایران را بر عهده دارند. ایشان در سال 1979 (1358 هجری شمسی) در تهران مرکز فنون رزمی را دایر نمودند و به آموزش ورزشهای رزمی کندو، ای آی دو و کاراته پرداختند وبدین ترتیب نسبت به ترویج فرهنگ ژاپن قدم برداشتند وهمچنین ایشان دردرک متقابل بین دو کشور ژاپن و ایران  سهم بسزایی را ایفا نموده اند.
سفیر ژاپن در ایران جناب آقای کوجی هانه دا ضمن اعطای نشان و لوح افتخار به آقای مهدیزاده،  از سهم بزرگی که ایشان در قبال ژاپن ایفا نموده اند قدردانی نموده و از صمیم قلب به ایشان تبریک گفتند. آقای مهدیزاده نیز ضمن تشکر از کسانی که در این زمینه همکاری نموده اند دریافت این جایزه را افتخار بزرگی برای خود تلقی نمودند.

از چپ : سفیر ژاپن در ایران جناب آقای کوجی هانه دا، ریاست انجمن جناب آقای مهدیزاده، ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی جناب آقای نوحی

اعطای نشان افتخار