امضای معاهده انتقال محکومین بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران

 

گزارش خبری

مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن

بیانیه مطبوعاتی
وزارت امور خارجه ژاپن
(ترجمه غیر رسمی)


تاريخ: 21 دیماه 1393

امضای معاهده انتقال محکومین بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران

1- معاهده انتقال محکومین به حبس بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران (معاهده انتقال محکومین بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران) در تاریخ 19 دیماه 1393 توسط عالیجناب آقای فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه ژاپن و در تاریخ 20 دیماه 1393 توسط عالیجناب آقای مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

2- این معاهده مراحل قانونی بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اشخاصی که در دادگاههای کشور مقابل محکوم به حبس شده اند را تحت شرایط مقرر شده معین می نماید.

3- با انعقاد این معاهده میتوان این فرصت به محکومین ژاپنی که در جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند و محکومین ایرانی که در ژاپن محکوم شده اند داده شود تا باقیمانده محکومیت را در کشور خود سپری کنند ، حاصل این معاهده منجر به تسهیل بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومین خواهد بود و همچنین انتظار می رود که به توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینه های جزایی و کیفری کمک کند.

4- این معاهده جهت تصویب به پارلمان ژاپن تقدیم خواهد شد. درصورت انعقاد، این معاهده اولین معاهده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و دومین معاهده / موافقتنامه منعقد شده پس از موافقتنامه فرهنگی بین ژاپن و ایران مصوب سال 1337 میباشد که نیاز به تصویب پارلمان دارد.

 

پایان