اعطای نشان افتخار به سرکار خانم پریوش گنجی

 

گزارش خبری
سفارت ژاپن در ایران

تاریخ : 12 آبان ماه 1394

اعطای نشان افتخار به سرکار خانم پریوش گنجی


نشان افتخار دولت ژاپن به 89 نفر از اتباع خارجی در تاریخ 12 آبان 1394( 3 نوامبر 2015) (به وقت ژاپن) اعطا گردید.

در این میان، سرکار خانم پریوش گنجی ، نشان افتخار "خورشید تابان، انوار زرین همراه با روبان گردنی" که به زبان ژاپنی " Kyokujitsu Chujyusho " خوانده می شود را دریافت نمودند.

سرکار خانم گنجی در سال 1374 شمسی (سال 1995 میلادی) به عنوان محقق از طرف بنیاد ژاپن در زمینه طراحی دوره ساسانی از طریق جاده ابریشم که در طراحی Kimono (لباس سنتی ژاپنی) و Obi (کمربند سنتی ژاپنی) بسیار موثر واقع شد در شهر کیوتو به تحقیق پرداخت. از این پس در نمونه آثار ایشان تاثیر فرهنگ ژاپنی ازجمله Sumie (نقاشی ژاپنی آب و مرکب) و Shoji (استفاده از کاغذ و چوب در داخل خانه) بسیار دیده می شود.
ایشان در دانشگاه های هنری ایران از جمله دانشگاه الزهرا،  بیش از 20 سال مدرس در کلاسهای هنری بودند که در این کلاسها به تدریس حس فرهنگ ژاپنی مانند Sumie و Shoji  پرداختند. کلاس های ایشان از سوی شاگردانشان بسیار عالی ارزیابی شده است.
از طرف دیگر ایشان هم در سالهای  1383 شمسی(سال 2004 میلادی) و سال 1385 شمسی(سال 2006 میلادی) در ژاپن نمایشگاه هنری آثار معاصر ژاپن و ایران را برگزار نمودند و به عنوان دبیر نمایشگاه در موفقیت آن سهم به سزایی داشتند.

همانطور که در بالا نیز ذکر شد، سهم ایشان درمعرفی وگسترش هنر ژاپنی در ایران و همچنین ارتقاء تبادلات هنری میان ژاپن و ایران بسیار بالا ارزیابی شده است لذا نشان افتخار "خورشید تابان، انوار زرین همراه با روبان گردنی" را دریافت نمودند.

سفارت ژاپن در ایران از این پس نیز امید آن را دارد که سرکار خانم گنجی همچنان به فعالیت خود در زمینه های گوناگون از جمله توسعه روابط هنری بین ژاپن و ایران ادامه دهند.

 

 • نشان عالی گردن آویز گل داوودی
 • نشان عالی باشکوه پاپیونی شکل گل داوودی
 • نشان باشکوه پاپیونی شکل گلهای بنفش چینی
 • نشان باشکوه پاپیونی شکل خورشید تابان
 • نشان باشکوه پاپیونی شکل گنجینه مقدس
 • نشان خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین
 • نشان گنجینه مقدس، ستاره زرین و سیمین
 • نشان خورشید تابان، انوار زرین همراه با روبان گردنی
 • نشان گنجینه مقدس، انوار زرین همراه با روبان گردنی
 • نشان خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل
 • نشان گنجینه مقدس، انوار زرین به همراه نقش گل
 • نشان خورشید تابان، انوار زرین و سیمین
 • نشان گنجینه مقدس، انوار زرین و سیمین
 • نشان خورشید تابان، انوار سیمین
 • نشان گنجینه مقدس، انوار سیمین

                                                                                                پـــــــایـــــان