اطلاعیه قسمت کنسولی

اطلاعیه
(پاسخگویی به تلفن در زمان خارج از ساعات کاری سفارت)
از تاریخ 8 ماه ژوییه ( 17 تیرماه ) پس از اتمام ساعات کاری سفارت، تماس های تلفنی با شماره های 0710-2266 به طور خودکار به تلفن گویا وصل می شود.
در موارد اضطراری تماسهای تلفنی با شماره های فوق با توجه به راهنما به اپراتور وصل خواهد شد. اپراتور اطلاعات را دریافت نموده و سپس از طرف مسئولین مربوطه با شما تماس گرفته خواهد شد.
زبانهای تلفن گویا ، ژاپنی، انگلیسی و فارسی می باشد.

سفارت ژاپن در ایران
قسمت کنسولی
شماره تلفن: 0710-2266 -021
شماره فکس: 0746-2266 -021
ایمیل:      consular@th.mofa.go.jp