کلاس های عمومی زبان ژاپنی و کِندو (شمشیربازی ژاپنی)در هوشوکو (کلاس های تکمیلی زبان ژاپنی ) ی تهران برگزار گردید

کلاس های آموزشی زبان ژاپنی و کِندو در راستای همکاره های بین هوشوکو و مدرسه ژاپنی ها در تهران،توسط اساتید مدرسه ژاپنی ها برگزار گردید.

زمان : 21/12/1393 ساعت 10:30 الی 12:30
مکان: فرهنگسرای باصفا
شرکت کنندگان در این مراسم:   دانش آموزان هوشوکو و اولیای ایشان
استاد کودایرا، استاد شیمیزو  مدیر مدرسه ، استاد یاناگیهارا، استاد اوچی یا،
استاد اوهارا و خانم کلانتری کارمند سفارت ژاپن

هدف برنامه : برگزاری کلاس آموزش زبان ژاپنی و کندو توسط استاد کودایرا

ترتیب برنامه ها
10:30              سخنرانی شروع مراسم
10:35              (ساعت اول) کلاس آموزش زبان ژاپنی
11:30              استراحت
11:40              (ساعت دوم) کلاس آموزش کندو
12:20              ارایه نظرات و پیشنهادات
12:30              مراسم اختتامیه

 

سخنرانی شروع مراسم توسط اعضای هوشوکو

 

  کلاس آموزش زبان ژاپنی
استاد کودایرا با استفاده از پلی کپی های آموزشی و تلفیقی از نقاشی و نمایش ،  نام آواهای زبان ژاپنی راتوضیح دادند.

دانش آموزان با بیان نام آواهایی که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد در فعالیت های کلاس شرکت می کردند

کلاس آموزش کِندو
طریقه پوشیدن لباس و زره مخصوص شمشیر بازی توسط استاد کودایرا  آموزش داده شد.
دانش آموزان به نماینده ای که لباس کندو به تن کرده بود با شمشیر بامبو مبارزه نمودند.

  • پایان کلاس های آموزشی

هدیه ای به رسم یاد بود توسط نماینده دانش آموزان به استاد کودایرا اهدا شد.

ایراد نظر و پیشنهاد توسط جناب آقای شیمیزو مدیر مدرسه ژاپنی ها