برنامه کاری قسمت کنسولی همزمان با انتقال ساختمان سفارت به مکان جدید  ( اطلاعیه شماره 2)

کنسولگری سفارت ژاپن در تهران همزمان با انتقال ساختمان سفارت به مکان جدید ، از روز یکشنبه مورخ  16 آگوست کار خود را در ساختمان جدید آغاز خواهد نمود. برنامه کاری کنسولگری  در روزهای جابجایی به قرار زیر میباشد.در صورت هرگونه تغییر مجددا اطلاع رسانی خواهد شد .
12  آگوست (چهارشنبه):  طبق روال معمول در محل کنونی
13  آگوست (پنجشنبه)  : به دلیل جابجایی، پذیرش تنها در موارد بشردوستانه صورت میپذیرد
14  آگوست (جمعه) :  تعطیلی سفارت
15  آگوست (شنبه) : تعطیلی سفارت
16  آگوست (یکشنبه) : شروع کار در سفارت جدید

آدرس سفارت جدید : تهران ، خیابان مقدس اردبیلی ، پلاک 162  کدپستی : 93653-19856
شماره تلفن سفارت جدید :22660710- (21) 98 +
شماره فکس سفارت جدید : 22660747- (21) 98 +