برگزاری ششمین جشن  پایان سال تحصیلی کلاس های تکمیلی آموزش زبان ژاپنی (هوشوکو)

در تاریخ 7 می 2015 ( 17 اردیبهشت 1394)، ششمین جشن فارغ التحصیلی کلاس های تکمیلی آموزش زبان ژاپنی (هوشوکو) در فرهنگسرای باصفابرگزار گردید . در این برنامه  سرکار خانم آوخت مدیر فرهنگسرا  و مهمانان عالیقدری از جمله جناب آقای واکابایاشی کاردار سفارت به نمایندگی از طرف سفیر ژاپن ، جناب آقای شیمیزو مدیر مدرسه ژاپنی ها در تهران و جناب آقای گوُتو کنسول سفارت ژاپن حضور داشتند.همچنین تعداد زیادی از اولیای دانش آموزان در این برنامه شرکت نمودند. .
پس از سخنرانی آغاز برنامه توسط دست اندرکاران هوشوکو، جناب آقای واکابایاشی  کاردارسفارت به نمایندگی از طرف سفیر ژاپن درباره " با ارزش بودن تجربیات  و دوستی های به دست آمده در هوشوکو  و اهمیت دادن و استفاده درست از این روابط و دوستی ها درآینده "برای دانش آموزان سخنرانی نمودند. پس از سخنرانی خانم آوخت دانش آموزان هر پایه فعالیتهای کلاسی خود را به نمایش گذاشته و آقای شیمیزو مدیر مدرسه  ژاپنی نظرات خود را در مورد اجرای آنان ارائه نمودند
هدایای یادبود پایان سال تحصیلی  به نمایندگان هر پایه تحصیلی  وگواهینامه های فارغ التحصیلی دو نفر از دانش آموزان،  توسط آقای واکابایاشی  کاردار سفارت به نمایندگی از طرف سفیر ژاپن، اعطا گردید.
در خاتمه همه دانش آموزان سرود "ما جوانان" را بایکدیگر همخوانی و  همسرایی نموده و مراسم در فضایی دوستانه و با چهره خندان دانش آموزان به پایان رسید

 

سخنرانی جناب آقای واکابایاشی کاردار سفارت ژاپن به نمایندگی از سفیر محترم ژاپن

سخنرانی خانم آوخت

نمایش فعالیتهای کلاسی توسط دانش آموزان هر مقطع

 

ارایه نظر و پشنهاد توسط جناب آقای شیمیزو مدیر محترم مدرسه ژاپنی ها در تهران

 

تقدیم گواهینامه فارغ التحصیلی به دانش آموزان توسط آقای واکابایاشی کاردار سفارت ژاپن به نمایندگی از سفیر محترم ژاپن

سرود گروهی توسط دانش آموزان

سخنرانی پایان مراسم توسط نماینده اولیای محترم دانش آموزان