دارندگان کارت صلاحیت (یا کارت صلاحیت الکترونیکی)

2018/5/16
CERTIFICATE OF ELIGIBILITY Holders 
ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOMEISHO
 
* توجه : در صورت لزوم در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه وجود دارد.

 

از تاریخ 11 اسفند ماه 1398 ( 1 مارس 2020 ) در صورتیکه نماینده جهت درخواست ویزا مراجعه نماید، ارائه معرفی نامه الزامی است. در معرفی نامه، امضای متقاضی ویزا  و نسبت متقاضی و نماینده باید به وضوح درج شده باشد.
تمامی مدارک ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اراِئه شوند. اما، مدارکی که در سایت سفارت برای آنها اعتبار زمانی خاصی تعیین شده است، و مدارکی که اعتبار زمانی در خود مدرک قید شده است، در همان بازه های زمانی ارائه شوند.

مدارک مورد نیاز :
1. گذرنامه متقاضی ویزا   
 
 1-2 کپی صفحه مشخصات فردی و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2 و 3 گذرنامه) 
2. یک نسخه فرم درخواست ویزا
3. یک قطعه عکس سایز 3.5 در 4.5  با زمینه سفید
4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا 
5. اصل  یا کپی کارت صلاحیت ، و چنانچه کارت صلاحیت الکترونیکی باشد، پرینت ایمیل ارسال شده از سامانه آنلاین درخواست اقامت را ارائه نمایید. 
 ※آوردن تلفن همراه به داخل سفارت ممنوع میباشد.

* لطفا مدارک درخواستی را در سایز A4 وبصورت یک رو  (نه دو رو) ارائه نمایید. اگر سایز اصلی مدرک A4 نیست، لطفاً یک کپی از آن در سایز A4 تهیه و ارائه نمایید. (مثل گذرنامه، کارت صلاحیت و ...)
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )