دارندگان کارت صلاحیت

2018/5/16
CERTIFICATE OF ELIGIBILITY Holders
ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOMEISHO
* توجه : در صورت لزوم در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
 

لطفاً پرسشنامه را زمان درخواست روادید تحویل دهید. چنانچه در پرسشنامه گزینه  "سفر کرده ام" یا "قصد اقامت دارم" انتخاب شده باشد، درخواست روادید پذیرش نخواهند شد.


از تاریخ 11 اسفند ماه 1398 ( 1 مارس 2020 ) در صورتیکه نماینده جهت درخواست ویزا مراجعه نماید، ارائه معرفی نامه الزامی است. در معرفی نامه، امضای متقاضی ویزا  و نسبت متقاضی و نماینده باید به وضوح درج شده باشد.
تمامی مدارک ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اراِئه شوند. اما، مدارکی که در سایت سفارت برای آنها اعتبار زمانی خاصی تعیین شده است، و مدارکی که اعتبار زمانی در خود مدرک قید شده است، در همان بازه های زمانی ارائه شوند.

مدارک مورد نیاز :
  1. گذرنامه متقاضی ویزا
  2. یک نسخه فرم درخواست ویزا
  3. یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5  با زمینه سفید
  4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي
  5. اصل کارت صلاحیت CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
 
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )