همکاری های اقتصادي

2022/4/26
Nisshoki

 

به قسمت همکاری های اقتصادی در ایران خوش آمدید
 

ایران نه تنها کشوری پهناور است که بدلیل واقع شدن در منطقه خاور میانه از اهمیت سوق الجیشی بسیار مهمی نیز برخوردار است. ایران با عراق و افغانستان همسایه بوده و خلیج فارس این کشور را به آبهای آزاد مرتبط می سازد. ایران چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت و  اولین کشور دارنده منابع گاز در دنیا می باشد و تامین کننده اصلی آن برای ژاپن است.
سفارت ژاپن در ایران، بمنظور تداوم روابط حسنه بین دو کشور، با سازمان های دولتی و غیر دولتی در خصوص پروژه های مربوط به توسعه در ایران همکاری می کند .


اخبار جدید

  • 2024
  • 2023
امضای تفاهمنامه اعطای کمک های بلاعوض برای پروژه امنیت انسانی سال مالی 2023 (پروژه اهدای یک دستگاه آب شیرین کن برای افراد بی بضاعت در جزیره قشم، استان هرمزگان)
 
  • 2022
مراسم امضای قرارداد کمک بلاعوض برای پروژه های امنیت انسانی در سال 2023
 
  • 2021
 

 

کمک بلاعوض به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی(مراسم عقد قرارداد)
کمک بلاعوض به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی(مراسم گشایش)
كمكهاي بلاعوض به پروژه هاي سازمان هاي غير دولتي ژاپني

 

 

Welcome to Economic Cooperation Section in Iran

Iran is not only a great country but also enjoys an important geopolitical situation in the Middle East. Iran has borders with Iraq and Afghanistan and the Persian Gulf connects this country to open seas. Iran has the fourth largest oil rescores and first largest Gas resources in the world and is the main supplier to Japan.
The Embassy of Japan assists NGOs and governmental bodies regarding development projects in Iran to maintain the good ties between the two countries.

ODA
Priority Fields
Japan and Iran's Cooperation to Afghanistan
The past results of ODA
Technical Cooperation Projects in Iran
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects
Grant Assistance for Japanese NGO Projects
Links
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP)

The Project for Equipping Medical Center for Afghan Refugees in Khorasan Razavi Province with Medical Devices

The Project for Construction of Medical Center in Chaharmahal and Bakhtiari Province

The Project for Construction of the Drop-in Center for Drug Abusers in Qom Province

The Project for Construction of School for Afghan Refugees in Semnan Province

The Project for Construction of Vocational Center for Afghan Refugee Women in Rey Township of Tehran Province

The Project for Construction of the Workshop for Processing and Packing Fruits and Vegetables in Kohgilouyeh and Boyerahmad Province

The Project for Construction of the Workshop for Medical Herbs Extraction and Vinegar Processing in East Azerbaijan Province

What's New