سیزدهمین گردهمایی انجمن فارغ التحصیلان دوره های آموزشی جایکا

سیزدهمین گردهمایی انجمن فارغ التحصیلان دوره های آموزشی جایکا

 

سیزدهمین گردهمایی انجمن فارغ التحصیلان دوره های آموزشی جایکا در 2 اسفند ماه 1391 در هتل لاله تهران برگزار شد. جایکا، برای بیش از 50 سال متوالی، بیش از 3000 کارآموز از سراسر ایران را برای دریافت برنامه های آموزش فنی به ژاپن اعزام کرده است. در این گردهمایی جناب آقای هاندا، سفیر کبیر ژاپن، آقای تاکئوچی، نماینده مقیم دفتر جایکا در ایران، جناب آقای بزرگیان، معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، جناب آقای مهاجر، مدیر کل محترم اداره شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای علی رضی، ریاست محترم انجمن فارغ التحصیلان جایکا در این مراسم شرکت و سخنرانی کردند. سالن هتل مملو از 150  فارغ التحصیل دوره های آموزشی جایکا بود که مشتاقانه با هم به بحث و گفتگو پرداختند.

شرکت کنندگان 

Audiences 

سفیر ژاپن

Japanese Ambassador

The 13th Gathering of Members of the Association of Iranian Ex-Participants in JICA Training Courses

The 13th Gathering of Members of the Association of Iranian Ex-Participants in JICA Training Courses was held at Laleh Hotel in Tehran on February 20th, 2013. For more than 50 years, JICA has been continuously dispatching over 3,000 trainees from all over Iran to Japan for receiving technical training programs. H.E. Ambassador HANEDA, Mr. TAKEUCHI, Resident Representative of JICA Iran Office, H.E. Dr. Bozorgian, Deputy Vice-President for Administrative Reform and Renovation of Management Development and Human Capital Deputy, H.E. Mr. Mohajer, Director-General for East Asia and Oceania Department of the Iranian Foreign Ministry and Mr. Ali Razi’ee, President of JICA Alumni Association took part in the ceremony and delivered speeches. The hall was filled with about150 eager Iranian Ex-Participants in JICA Training Courses, who held lively discussions with each other.