كمك رسمي توسعه (ODA)

کمک رسمی توسعه ژاپن در زمینه همکاری های اقتصادی

کمک رسمی توسعه  یا ODA  به کمک های بلاعوض یا وام هایی با شرایطی آسان اطلاق می شود که  عمدتا" بمنظور تشریک مساعی در توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه، توسط موسسات دولتی به کشور های در حال توسعه و مناطقی که در لیست کشور های دریافت کننده کمک قرار دارند، اعطاء می شود. این لیست توسط کمیته کمک توسعه (DAC ) وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD ) تهیه شده است.

  • کمک بصورت وام

این نوع کمک شامل برنامه همکاری با کشور های در حال توسعه می شود که به آنها در تلاش خود برای توسعه اقتصادی - زیر بنایی اجتماعی و تثبیت اقتصادی از طریق فراهم کردن وام های طولانی مدت  با سود کم، کمک می نماید.

  • پروژه های همکاری فنی

این نوع پروژه، یکی از انواع  فعالیت های اصلی جایکا در خارج از ژاپن می باشد. این نوع پروژه های نتیجه- محور، با همکاری ژاپن و یک کشور در حال توسعه با بهره گیری از دانش، تجربه و مهارت های طرفین برای حل مسایلی مشخص در چهارچوب زمانی تعیین شده، طرح ریزی شده اند. پروژه می تواند شامل اعزام کارشناس از ژاپن برای حمایت فنی، دعوت کارآموزان از کشور های رو به توسعه برای دریافت آموزش و اهداء تجهیزات مورد نیاز باشد.

  • اهداء کمک بلا عوض

این کمک  نوعی از کمک رسمی توسعه می باشد که شامل فراهم کردن کمک مالی به دولت های کشور های در حال توسعه، بدون الزام به باز پرداختشان می شود. هدف این نوع کمک، همکاری با دولت های دریافت کننده آن برای ایجاد و ارتقاء تسهیلات و تجهیزات خود در زمینه توسعه  اقتصادی و اجتماعی می باشد.

Japanese Economic Cooperation ODA (Official Development Assistance)

Official Development Assistance (ODA) refers to grants or loans with relaxed conditions granted by governmental organizations aimed at contributing to economic development and improvement of welfare of the developing countries and regions, which are on the list of aid-recipient countries and regions, created by the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

◇ Loan Aid
Loan Aid is a cooperation scheme for assisting developing countries in their efforts to develop economic and social infrastructure and stabilize their economy through the provision of low-interest and long-term loans.

◇ Technical Cooperation Projects
Technical cooperation projects are one of JICA's main types of overseas activities.
They are results-oriented, with Japan and a developing country pooling their knowledge, experience, and skills to resolve specific issues within a certain timeframe. The projects may involve the dispatching of experts from Japan to provide technical support, invitation of personnel from developing countries for training, or the provision of necessary equipment.

◇ Grant Aid
Grant aid is a form of ODA involving provision of funds to the governments of the developing countries without the obligation of repayment. The aim is to cooperate with economic and social development by helping the government of the recipient country to introduce and upgrade its facilities and equipment.