کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه ساخت مرکز گذری ترک اعتیاد در استان قم»

امضاء قرارداد کمک بلاعوض

سفارت ژاپن در ایران قرارداد اعطای کمک بلاعوض به جمعیت خیریه تولددوباره با عنوان «پروژه ساخت مرکز گذری ترک اعتیاد در استان قم» را در تاریخ 27 بهمن 1390 به امضاء رسانید. طی این پروژه، مرکز گذری جدیدی برای ارائه خدمات مختلفی از قبیل درمان دارویی، خدمات حمایت اجتماعی، و خدمات مشاوره­­ای به سوءمصرف­کنندگان موادمخدر در شهر قم (استان قم) ساخته خواهدشد. افراد زیادی در شهر قم در انتظار شروع بکار این مرکز هستند، زیرا هم­اکنون تنها یک مرکز گذری در قم وجود دارد که برای ارائه خدمات درمانی به سوءمصرف­کنندگان موادمخدر کافی نیست.

تصویر: آقای کین­ایچی کومانو، سفیر کبیر ژاپن، و آقای عباس دیلمی­زاده مدیرعامل جمعیت خیریه تولددوباره (در محل سفارت ژاپن در تهران)

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Construction of the Drop-in Center for Drug Abusers in Qom Province

Conclusion of the GGP Contract

The Embassy of Japan in Iran has concluded a GGP contract with Rebirth Society regarding “The Project for Construction of Drop-in Center for Drug Abusers in Qom Province” on February 16th, 2012. This project is scheduled to construct a new Drop-in Center for drug addicts for providing medical services such as treatment with medication, social support and counseling in Qom city of Qom Province. Many people are waiting for implementation of this project in Qom city because there is only one drop-in center in the city and drug abusers don’t receive sufficient medical services, at the present time.

 

Picture:H. E. Mr. Kinichi KOMANO,   Ambassador of Japan and Mr. Abbas DEYLAMIZADEH, Managing Director of Rebirth Society  (@Embassy of Japan in Iran)