کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه تجهیز مرکز درمانی ویژه پناهجویان افغانی استان خراسان رضوی»

عقد قرارداد کمک بلاعوض

سفارت ژاپن در ایران قرارداد اعطای کمک بلاعوض به موسسه خیریه امام باقر «پروژه تجهیز مرکز درمانی ویژه پناهجویان افغانی استان خراسان رضوی» را در تاریخ 16 بهمن 1390 به امضاء رسانید. طی این پروژه، مرکز درمانی تحت مدیریت موسسه خیریه امام باقر شهر مشهد (استان خراسان رضوی) که به اقشار آسیب پذیر محلی و همچنین پناهجویان افغانی اختصاص داده شده است به تجهیزات دندان­پزشکی، آزمایشگاهی، زنان و زایمان، بینایی­سنجی، و شنوایی­سنجی مجهز می­شود. انتظار می­رود با بهره­برداری از این طرح، حدود 3300 نفر از قشر نیازمند محلی و پناهجوی افغانی زیر پوشش این موسسه به خدمات رایگان و یا بسیار ارزان پزشکی و دندان­پزشکی دسترسی یابند.

تصویر: آقای کین­ایچی کومانو، سفیر کبیر ژاپن و آقای رزاق الشرع، مدیر موسسه خیریه امام باقر (در محل سفارت ژاپن در ایران)

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Equipping Medical Center for Afghan Refugees in Khorasan Razavi Province with Medical Devices

Conclusion of the GGP Contract

The Embassy of Japan in Iran has concluded the GGP contract with Imam Baqer Charity Institution regarding “The Project for Equipping Medical Center with Medical Devices for Afghan Refugees in Khorasan Razavi Province” on February 5th, 2012. This project is scheduled to equip the medical center, which Imam Baqer Charity Institution has managed for Afghan refugees and vulnerable Iranians in Mashhad city of Khorasan Razavi province, with medical devices for dentistry, laboratory, gynecology, optometry and audiometry. It is expected that around 3,300 Afghan refugees and vulnerable Iranians who were registered in Imam Baqer Charity Institution, to receive medical services such as dentistry at a low price or free of charge.

Picture:H. E. Mr. Kinichi KOMANO, the Ambassador of Japanese Embassy and Mr. Seyyed-Razzaq AL-SHAREA, Managing Director of Imam Baqer Charity Institution  (@Embassy of Japan in Iran)