کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

 

اطلاعیه خبری
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی ژاپن
سفارت ژاپن
تلفن: 88717922


نمابر: 88706093

28 اسفند 1391
قراردادهای کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های
تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی جاری

کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی، از شهرت بسزایی در زمینه فراهم آوردن حمایت مالی انعطاف پذیر و بموقع از پروژه های عمرانی در سطح نیازهای اولیه، برخوردار شده است. در این رابطه، هفت قرارداد به مبلغ کل 338/530 یورو توسط جناب آقای کوجی هانه دا (سفیر ژاپن در تهران) با جزئیات ذیل به امضاء رسید:

  1. قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 619/68 یورو به سازمان بهزیستی استان ایلام برای «پروژه ساخت مرکز بحران اجتماعی در استان ایلام»
  2. قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 956/55 یورو به سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی برای «پروژه ساخت روستا- مهد در مناطق روستایی استان خراسان رضوی»
  3. قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 071/89 یورو به مؤسسه خیریه سالمندان استان مرکزی برای «پروژه اهداء تجهیزات توانمند سازی برای افراد ازکارافتاده در استان مرکزی»
  4. قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 279/89 یورو به مؤسسه خیریه ثامن الحجج کرمان برای «پروژه اهداء دستگاه ماموگرافی در شهر کرمان استان کرمان»
  5. قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 251/60 یورو به انجمن ام اس استان مرکزی برای «پروژه اهداء تجهیزات فیزیوتراپی برای بیماران مبتلا به ام اس در شهر اراک استان مرکزی»
  6. قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 976/78 یورو به انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان برای «پروژه ساخت مرکز آموزش ابتدایی برای کودکان افغانی و کودکان خیابان در استان البرز»
  7. قرارداد اهداء کمک مالی به مبلغ 186/88 یورو به انجمن حمایت از بهبود یافتگان برای «پروژه ساخت مرکز درمانی برای معتادان در استان خوزستان»

دولت ژاپن در نظر دارد به ارائه کمک های انسان دوستانه و عمرانی خود به سازمان های دولتی و غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.


(پایان)

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید و یا با قسمت همکاری های اقتصادی سفارت ژاپن تماس حاصل فرمایید.
تلفن: 88721793        نمابر: 88718507

 
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

Press Release
Japan Information and Culture Center
Embassy of Japan
Phone: 8871-7922
Facsimile: 8870-6093
----------------------------------------------------------------------------------------------
18th March, 2013

Contracts of Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects
by the Government of Japan in the Current Fiscal Year

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) has acquired an excellent reputation for providing flexible and timely support to development projects at the grass-roots level. In this regard, seven GGP contracts with a total amount of €530,338 were signed by H. E. Mr. Koji HANEDA (Ambassador of Japan to Tehran) with following details:

The contract for granting a donation of €68,619 to Ilam Provincial Office of Welfare Organization regarding “The Project on Construction of Emergency Evacuation Center in Ilam Province”

The contract for granting a donation of €55,956 to Khorasan Razavi Provincial Office of Welfare Organization regarding “The Project on Construction of Child Welfare Centers for Rural Areas in Khorasan Razavi Province”

The contract for granting a donation of €89,071 to The Elderly Charity Institute of Markazi Province regarding “The Project on Introduction of Rehabilitation Equipment for Disabled People in Markazi Province”

The contract for granting a donation of €89,279 to Kerman Samen-Ol Hojaj Charity Institute regarding “The Project on Introduction of Mammography Machine in Kerman City of Kerman Province

”The contract for granting a donation of €60,251 to Markazi Multiple Sclerosis Society regarding “The Project on Introduction of Equipment for Physiotherapy for Multiple Sclerosis Patients in Arak City of Markazi Province”

The contract for granting a donation of €78,976 to Society for Protection of Working and Street Children regarding “The Project on Construction of Basic Education Center for Afghan Children and Street Children in Alborz Province”

The contract for granting a donation of €88,186 to Society for Recovery Support regarding “The Project on Construction of Therapeutic Community Center for Substance Dependence in Khuzestan Province”

The Government of Japan intends to further continue its assistance to NGOs and local governments of the Islamic Republic of Iran in the humanitarian and development fields. 
(End)
 


For more information, please check our website or contact Economic Cooperation Section of the Embassy.
Tel. No.: 88721793     Fax: 88718507