کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه ساخت مرکز بهداشتی-درمانی و تشخیص پزشکی استان چهارمحال و بختیاری»

عقد قرارداد کمک بلاعوض

سفارت ژاپن در ایران قرارداد اعطای کمک بلاعوض به مجتمع خیرین سلامت استان چهار محال و بختیاری با عنوان «پروژه ساخت مرکز بهداشتی-درمانی و تشخیص پزشکی استان چهارمحال و بختیاری» را در تاریخ 16 بهمن 1390 به امضاء رسانید. طی این طرح، مرکز جدید بهداشتی-درمانی و تشخیص پزشکی شهرستان لردگان استان که نیاز فوری به بازسازی داشت ساخته خواهدشد. انتظار می­رود با بازسازی و بهره­برداری از این طرح، این مرکز، خدمات بیشتر و مناسب­تری در اختیار بیماران قرار دهد.

تصویر: آقای کین­ایچی کومانو، سفیر کبیر ژاپن و آقای عباس قادری، مدیر عامل مجتمع خیرین سلامت استان چهار محال و بختیاری (در محل سفارت ژاپن در ایران)

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Construction of Medical Center in Chaharmahal and Bakhtiari Province

Conclusion of the GGP Contract

The Embassy of Japan in Iran has concluded the GGP contract with Chaharmahal and Bakhtiari Khayerine Salamat Society regarding “The Project for Construction of Medical Center in Chaharmahal and Bakhtiari Province” on February 5th, 2012. This project is scheduled to construct a new medical center named “Lordegan Health, Treatment and Medical Diagnosis Center” in order to replace the existing one, which was decrepit and needed renovation, in Lordegan township of Chaharmahal and Bakhtiari province. It is expected that upon construction of the new center, more patients could take benefit from the improving situation of this medical center.

 

Picture:H. E. Mr. Kinichi KOMANO, the Ambassador of Japanese Embassy and Mr. Abbas QADARI, Managing Director of Chaharmahal and Bakhtiari Khayerine Salamat Society  (@Embassy of Japan in Iran)