اخبار سال 2011 الی 2014 میلادی

2018/4/9
Dec 2014
مراسم اختتامیه برنامه آموزش کشور ثالث برای افغانستان در خصوص "توسعه گمرکات"
 
 
 

7,Oct 2014

برگزاری سومین نشست تخصصی کمیته مشترک  هماهنگی طرح ظرفیت سازی در کاهش مخاطرات زلزله و مدیریت بحران در تهران

25,Sep 2014

بازدید از پروژه احیاء دریاچه ارومیه

25,Sep 2014

پروژه توسعه کشاورزی بر پایه برنج در افغانستان "مراسم پایانی"

7, May 2014

مراسم امضاء سند همکاری مشارکت دولت ژاپن در احیاء دریاچه ارومیه

5, May 2014

Development Cooperation as Investment in the Future   (Overview of Japan's ODA White Paper 2013)

 
 

26,Mar 2014

انعقاد قرارداد GGP« پروژه اهداءتجهیزات بخش مراقبتهای ویژه به بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم در استان خراسان رضوی »

انعقاد قرارداد GGP« پروژه اهداء تجهیزات پزشکی به بیمارستان جیجیان جزیره قشم در استان هرمزگان »

انعقاد قرارداد GGP« پروژه اهداء تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی برای معلولین جسمی و حرکتی به مرکز فیزیوتراپی مهتاب در استان کرمان»

انعقاد قرارداد GGP« پروژه اهداء تجهیزات فیزیوتراپی به معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران »

 
 
 
26,Dec 2013
 
 
15,Dec 2013
 
15,Dec 2013