کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه ساخت کارگاه تولید عرقیات گیاهی، بسته­بندی گیاهان دارویی، و عمل­آوری سرکه در استان آذربایجان شرقی»

امضاء قرارداد کمک بلاعوض

سفارت ژاپن در ایران قرارداد اعطای کمک بلاعوض به سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با عنوان «پروژه ساخت کارگاه تولید عرقیات گیاهی، بسته­بندی گیاهان دارویی  و عمل­آوری سرکه در استان آذربایجان شرقی» را در تاریخ 14 اسفندماه 1390 به امضاء رسانید. طی این پروژه، کارگاه جدیدی جهت استحصال و فرآوری گیاهان دارویی و محصولات باغی شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی (از قبیل انگور و سیب) ساخته خواهدشد. پس از اتمام طرح، تعاونی زنان روستایی بناب ­مرند، که توسط زنان روستایی منطقه ایجاد شده بود، کارگاه را مدیریت خواهند کرد. انتظار می­رود این مرکز در جهت بهبود وضع اجتماعی و خودکفایی اقتصادی زنان روستایی استان مفید واقع شود.

تصویر: آقای کین­ایچی کومانو، سفیر کبیر ژاپن  و آقای دکتر مسعود محمدیان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی (در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی).

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Construction of the Workshop for Medical Herbs Extraction and Vinegar Processing in East Azerbaijan Province

Conclusion of the GGP Contract

The Embassy of Japan in Iran has concluded a GGP contract with East Azerbaijan Agricultural-Jihad Provincial Office regarding “The Project for Construction of the Workshop for Medical Herbs Extraction and Vinegar Processing in East Azerbaijan Province” on March 4th, 2012. This project is scheduled to construct a new workshop for extracting and processing herbs, grapes and apples, which are harvested in the Marand Township of East Azerbaijan Province. After completing the project, “Bonab Marand cooperative unions”, which was organized by rural women of the area, will manage the workshop. The project is expected to promote the social and economical self-reliance of rural women of the province.

 

Picture:H. E. Mr. Kinichi KOMANO,   Ambassador of Japan and Mr. Mosaud MOHAMMADIAN, Director General of East Azerbaijan, Agriculture-Jihad Provincial Office (@ the Ministry of Agriculture - Jihad)