کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه ساخت مرکز آموزشی و مهارت­آفرینی زنان پناهنده افغانی در شهرستان ری (استان تهران)»

امضاء قرارداد کمک بلاعوض

سفارت ژاپن در ایران قرارداد اعطای کمک بلاعوض به انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) با عنوان «پروژه ساخت مرکز آموزشی و مهارت­آفرینی زنان پناهنده افغانی در شهرستان ری در استان تهران» را در تاریخ 4 اسفندماه 1390 به انجام رسانید. طی این پروژه، مرکز آموزشی و مهارت­آفرینی جدیدی برای زنان پناهنده افغانی و دیگر اهالی ساکن منطقه باقرشهر شهرستان ری ساخته خواهدشد. پس از اتمام طرح، انجمن حامی سالیانه برای حدود 400 زن پناهنده افغانی و دیگر اهالی ساکن منطقه دوره­های سوادآموزی و حرفه­آموزی (از قبیل خیاطی، آرایشگری و اپراتوری کامپیوتر) برگزار خواهدنمود.

 

تصویر: آقای کین­ایچی کومانو، سفیر کبیر ژاپن  و خانم فاطمه اشرفی، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (در محل سفارت ژاپن در تهران)

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Construction of Vocational Center for Afghan Refugee Women in Rey Township of Tehran Province

Conclusion of the GGP Contract

The Embassy of Japan in Iran has concluded a GGP contract with HAMI Association for Protection of Refugee Women and Children regarding “The Project on Construction of Vocational Center for Afghan Refugee Women in Rey Township of Tehran Province” on February 23rd, 2012. This project is scheduled to construct a new vocational center for Afghan refugee women and poor Iranian women to provide vocational and literacy training in Baqershahr city of Rey Township. After completing the project, HAMI Association will provide literacy and vocational lessons such as sewing, hairstyling and computer operating, for some 400 Afghan refugee women and poor Iranian women annually.

 

Picture:H. E. Mr. Kinichi KOMANO, Ambassador of Japan and Ms. Fatemeh ASHRAFI, Managing Director of HAMI Association for Protection of Refugee Women and Children (@Embassy of Japan in Iran)