همکاری های اقتصادي

به قسمت همکاری های اقتصادی در ایران خوش آمدید

ایران نه تنها کشوری پهناور است که بدلیل واقع شدن در منطقه خاور میانه از اهمیت سوق الجیشی بسیار مهمی نیز برخوردار است. ایران با عراق و افغانستان همسایه بوده و خلیج فارس این کشور را به آبهای آزاد مرتبط می سازد. ایران چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت و  اولین کشور دارنده منابع گاز در دنیا می باشد و تامین کننده اصلی آن برای ژاپن است.
سفارت ژاپن در ایران، بمنظور تداوم روابط حسنه بین دو کشور، با سازمان های دولتی و غیر دولتی در خصوص پروژه های مربوط به توسعه در ایران همکاری می کند .

اخبار جديد 2017

2017,Apr11
مراسم امضاء پروژه احیاء دریاچه ارومیه

2017,Mar 9
مراسم امضاء پروژه کمک بلاعوض ژاپن به "برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی"

2017,Feb 26
هفدهمین گردهمایی سالانه انجمن شرکت کنندگان در دوره های آموزشی جایکا

21,Feb 2017
قراردادهای کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی جاری

8,Feb 2017
کمک اهدایی دولت ژاپن به پروژه های ایران برای سال 2017 از طریق سازمان های بین المللی

7,Feb 2017
سمینار آموزشی مدیریت کربن در صنایع نفت

 

Welcome to Economic Cooperation Section in Iran

Iran is not only a great country but also enjoys an important geopolitical situation in the Middle East. Iran has borders with Iraq and Afghanistan and the Persian Gulf connects this country to open seas. Iran has the fourth largest oil rescores and first largest Gas resources in the world and is the main supplier to Japan.
The Embassy of Japan assists NGOs and governmental bodies regarding development projects in Iran to maintain the good ties between the two countries.

ODA
Priority Fields
Japan and Iran's Cooperation to Afghanistan
The past results of ODA
Technical Cooperation Projects in Iran
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects
Grant Assistance for Japanese NGO Projects
Links