همکاری های اقتصادي

به قسمت همکاری های اقتصادی در ایران خوش آمدید

ایران نه تنها کشوری پهناور است که بدلیل واقع شدن در منطقه خاور میانه از اهمیت سوق الجیشی بسیار مهمی نیز برخوردار است. ایران با عراق و افغانستان همسایه بوده و خلیج فارس این کشور را به آبهای آزاد مرتبط می سازد. ایران چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت و  اولین کشور دارنده منابع گاز در دنیا می باشد و تامین کننده اصلی آن برای ژاپن است.
سفارت ژاپن در ایران، بمنظور تداوم روابط حسنه بین دو کشور، با سازمان های دولتی و غیر دولتی در خصوص پروژه های مربوط به توسعه در ایران همکاری می کند .

اخبار جديد 2016

19,Oct 2016
سخنرانی دکتر نیشی اوکا، مشاور ارشد پژوهشی موسسه راهبردهای زیست محیطی جهانی

14, Sep 2016
مراسم اختتامیه برنامه آموزش آبیاری کشاورزی برای افغانستان  

11, Sep 2016
مراسم امضاء پروژه کمک بلاعوض به "برنامه جامع مدیریت منابع آب پایدار حوضه دریاچه ارومیه"

28, Aug 2016
مراسم پایانی "سمینار کنترل سل" برای افغانستان

24, Apr 2016
افتتاح مدرسه شهید رجبعلی حبیب زاده در حمایت از پناهندگان افغانی

24, Apr 2016
تور مطبوعاتی در خصوص کمک دولتی ژاپن برای توسعه (ODA)

7, Apr 2016
مراسم امضاء پروژه احیاء دریاچه ارومیه

13,Mar 2016
مراسم امضاء پروژه کمک بلاعوض ژاپن به "برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه"

7,Feb 2016
معرفی گردشگری ژاپن در سمینار انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران

 

Welcome to Economic Cooperation Section in Iran

Iran is not only a great country but also enjoys an important geopolitical situation in the Middle East. Iran has borders with Iraq and Afghanistan and the Persian Gulf connects this country to open seas. Iran has the fourth largest oil rescores and first largest Gas resources in the world and is the main supplier to Japan.
The Embassy of Japan assists NGOs and governmental bodies regarding development projects in Iran to maintain the good ties between the two countries.

ODA
Priority Fields
Japan and Iran's Cooperation to Afghanistan
The past results of ODA
Technical Cooperation Projects in Iran
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects
Grant Assistance for Japanese NGO Projects
Links