کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه ساخت مدرسه جهت استفاده مهاجران افغانی استان سمنان»

امضاء قرارداد کمک بلاعوض

سفارت ژاپن در ایران قرارداد اعطای کمک بلاعوض به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان با عنوان «پروژه ساخت مدرسه جهت استفاده مهاجران افغانی استان سمنان» را در تاریخ 3 اسفندماه 1390 به امضاء رسانید. طی این پروژه، مدرسه ابتدایی جدیدی برای کودکان افغانی ساکن اردوگاه پناهجویان افغانی شهر سمنان ساخته خواهدشد. انتظار می­رود این پروژه، محیط تحصیلی مناسبی در اختیار کودکان افعانی اردوگاه که در کلاس ­های خارج از ظرفیت مشغول به تحصیل هستند، قرار دهد.

 

تصویر (از چپ به راست): آقای کین­ایچی کومانو، سفیر کبیر ژاپن، آقای سیدمحمد تهوری، مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی و آقای سیدامیر علوی، مسئول دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان (در محل اداره­کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی)

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Construction of School for Afghan Refugees in Semnan Province

Conclusion of the GGP Contract

The Embassy of Japan in Iran has concluded the GGP contract with Semnan Provincial Office of Bureau for Aliens and Foreign Immigrants Affairs (BAFIA) regarding “The Project for Construction of School for Afghan Refugees in Semnan Province” on February 22nd, 2012. This project is scheduled to construct a new school for Afghan children to provide primary education in the Afghan refugees’ settlement of Semnan City. It is expected that by this project, Afghan children in the settlement, whose classrooms’ capacity is over, would get proper educational environment.

 

Picture:H. E. Mr. Kinichi KOMANO,  Ambassador of Japan (left), Mr. Seyed Mohammad TAHAVORI, Director General of BAFIA Headquarters (center) and Mr. Amir ALAVI, Director General of Semnan Provincial office of BAFIA (right) (@ the BAFIA Headquarters)