امضای تفاهمنامه اعطای کمک های بلاعوض برای پروژه امنیت انسانی سال مالی 2023 (پروژه اهدای تجهیزات ورزش درمانی برای افراد ناتوان جسمی در استان تهران)

2023/1/10
پروژه های جی جی پی که  توسط سفارت ژاپن در ایران اجرا می شود مبتنی بر مفهوم امنیت انسانی است و یک طرح تامین مالی منعطف و به موقع است که مستقیماً به رفع نیازهای اساسی مردم می­پردازد.
 
 در تاریخ 20 دی ماه، جناب آقای کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران، تفاهمنامه اعطای کمک بلاعوض به ارزش 58 هزار و 411 یورو را برای پروژه اهدای تجهیزات ورزش درمانی برای افراد ناتوان جسمی در استان تهران با دانشگاه شهید بهشتی امضا نمودند.