کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه ساخت کارگاه فرآوری و بسته­بندی میوه­جات و سبزیجات در استان کهگیلویه و بویراحمد»

امضاء قرارداد کمک بلاعوض

سفارت ژاپن در ایران قرارداد اعطای کمک بلاعوض به سازمان جهادکشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با عنوان «پروژه ساخت کارگاه فرآوری و بسته­بندی میوه­جات و سبزیجات در استان کهگیلویه و بویراحمد» را در تاریخ 14 اسفندماه 1390 به امضاء رسانید. طی این پروژه، کارگاه جدیدی جهت فرآوری و بسته­بندی میوه­جات و سبزیجات شهرستان سی­سخت استان کهگیلویه و بویراحمد  از قبیل انگور و زردآلو، ساخته خواهدشد. پس از اتمام طرح، تعاونی زنان روستایی سی­سخت کارگاه را مدیریت و از آن استفاده خواهند نمود. انتظار می­رود این مرکز در جهت بهبود وضع اجتماعی و خودکفایی اقتصادی زنان روستایی مفید واقع شود.

 

تصویر: آقای کین­ایچی کومانو، سفیر کبیر ژاپن و آقای جعفر گرجی ­پور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد (در محل سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی)

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Construction of the Workshop for Processing and Packing Fruits and Vegetables in Kohgilouyeh and Boyerahmad Province

Conclusion of the GGP Contract

The Embassy of Japan in Iran has concluded a GGP contract with Kohgilouyeh and Boyerahmad Agricultural-Jihad Provincial Office regarding “The Project for Construction of the Workshop for Processing and Packing Fruits and Vegetables in Kohgilouyeh and Boyerahmad Province” on March 4th, 2012. This project is scheduled to construct a new workshop for processing and packing fruits and vegetables such as grapes and apricots, which are harvested in the Sisakht Township of Kohgilouyeh and Boyerahmad Province. After completing the project, “Sisakht cooperative unions”, which was organized by rural women of the area, will manage the workshop. It is expected that the project would promote the social and economic self-reliance of rural women.

 

Picture:H. E. Mr. Kinichi KOMANO,   Ambassador of Japan and Mr. Jafar GORJIPOUR, Director General of Kohgilouyeh and Boyerahmad Agriculture  Jihad Provincial Office (@ the Ministry of Agriculture- Jihad)