همکاری های اقتصادي

به قسمت همکاری های اقتصادی در ایران خوش آمدید

ایران نه تنها کشوری پهناور است که بدلیل واقع شدن در منطقه خاور میانه از اهمیت سوق الجیشی بسیار مهمی نیز برخوردار است. ایران با عراق و افغانستان همسایه بوده و خلیج فارس این کشور را به آبهای آزاد مرتبط می سازد. ایران چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت و  اولین کشور دارنده منابع گاز در دنیا می باشد و تامین کننده اصلی آن برای ژاپن است.
سفارت ژاپن در ایران، بمنظور تداوم روابط حسنه بین دو کشور، با سازمان های دولتی و غیر دولتی در خصوص پروژه های مربوط به توسعه در ایران همکاری می کند .

اخبار جديد 2015

7, Dec 2015
همایش فنی "پایش ریزگرد و کنترل آلودگی آب"

12, Nov 2015
محیط زیست در زمان جنگ نظامی همایش روز بین المللی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست

22, Sep 2015
جلسه تودیعی بین سفیر هانه دا و سرکار خانم دکتر ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

15, Sep 2015
مراسم پایانی برنامه آموزش کشور ثالث برای افغانستان در خصوص "کنترل سل"

3, Sep 2015
پروژه توسعه کشاورزی بر پایه برنج در افغانستان
مراسم پایانی

24, Aug 2015
بازدید از پروژه احیاء دریاچه ارومیه

2, Jun 2015
بازدید از پروژه دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در استان یزد

2, Jun 2015
کارگاه روش های نوین مدیریت یکپارچه مخازن نیروگاه های برق-آبی

19,Mar 2015
مراسم امضاء قرارداد کمک دولت ژاپن به پروژه احیاء دریاچه ارومیه

4,Feb 2015
سمینار آموزشی "سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود فضای کسب وکار"

اخبار مرتبط با سالهای گذشته

 

Welcome to Economic Cooperation Section in Iran

Iran is not only a great country but also enjoys an important geopolitical situation in the Middle East. Iran has borders with Iraq and Afghanistan and the Persian Gulf connects this country to open seas. Iran has the fourth largest oil rescores and first largest Gas resources in the world and is the main supplier to Japan.
The Embassy of Japan assists NGOs and governmental bodies regarding development projects in Iran to maintain the good ties between the two countries.

ODA
Priority Fields
Japan and Iran's Cooperation to Afghanistan
The past results of ODA
Technical Cooperation Projects in Iran
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects
Grant Assistance for Japanese NGO Projects
Links