بازدید از پروژه دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در استان یزد

 

Visit to UNHCR Project in Yazd Province

جناب آقای کوجی هانه دا، سفیر کبیر ژاپن از تاریخ 6 الی 7 خرداد 1394 از پروژه دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بمنظور بررسی کمک به مهمانشهر های استان یزد بازدید بعمل آوردند. دولت ژاپن مبلغ 2.4 میلیون دلار، بعنوان هزینه عملیات در سال 2015 به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اهداء کرده است که این مبلغ صرف بازگشت داوطلبانه پناهندگان، امور آموزشی، بهداشتی ایشان و غیره شده است.

جناب سفیر همچنین از مدرسه ای که از طریق کمک مالی ژاپن ساخته شده است بازدید بعمل آورده و تقدیر نامه ای از استاندار محترم یزد  دریافت نمودند.

 

     مقامات مدرسه در حال توضیح به جناب سفیر        

 

لوح یادبود ساخت مدرسه توسط اهدائیه دولت ژاپن 

 

 

ستاندار محترم یزد در حال تقدیم تقدیر نامه به سفیر هانه دا