مراسم پایانی برنامه آموزش کشور ثالث برای افغانستان در خصوص "کنترل سل"

 

Closing Ceremony of the Third Country Training Program for Afghanistan on "Tuberculosis Control"

مراسم پایانی  برنامه آموزش کشور ثالث برای افغانستان در خصوص "کنترل سل"  در تاریخ 19 شهریور 1394 در بیمارستان مسیح دانشوری  در تهران برگزار شد.

برنامه آموزش کشور ثالث یک برنامه آموزشی مشترک بین ایران و ژاپن می باشد که در کشورایران و برای کارآموزان کشور ثالث (برای مثال افغانستان) برگزار شد. هفده کارآموز افغانی که به ایران دعوت شده بودند در این برنامه آموزشی تقریبا" دو هفته ای شرکت کردند.

اجرای چنین دوره هایی در ایران نسبت به اجرای آن در ژاپن یا هر کشور دیگری از کارآیی بیشتری برخوردار است زیرا ایران و افغانستان از یک زبان و فرهنگ تقریبا" مشترکی خوردارند.

آقای آکیرا نوروتا، دبیر دوم سفارت ژاپن و آقای ایسائو کوتانی، مشاور تدوین پروژه های دفتر جایکا در ایران در این مراسم شرکت کرده و بهمراه آقای دکتر جماعتی، معاون رئیس انستیتو تحقیقات ملی سل و بیماری های ریوی، دکتر بخشایش کرم، رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری و دکتر رحمانی، هماهنگ کننده برنامه دفتر جایکا در افغانستان سخنرانی هایی ایراد کردند.

پس از مراسم اختتامیه، کارآموزان افغانی از همکاری ژاپن قدردانی کرده و نسبت به انتقال آموخته هایشان از این برنامه آموزشی به کشورشان ابراز تمایل کردند.

 

 

    

   آقای نوروتا در حال ایراد سخنرانی

 

      

 

 

                          

   همه کارآموزان و شرکت کنندگان