مراسم امضاء قرارداد کمک دولت ژاپن به پروژه احیاء دریاچه ارومیه

 

Signing Ceremony Concerning Japanese Government Contribution to Restoration of Lake Uromiyeh

مراسم امضاء قرارداد کمک دولت ژاپن به پروژه احیاء دریاچه ارومیه در تاریخ 27 اسفند 1393 در ستاد مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

بدلیل وضعیت وخیم دریاچه ارومیه و بر اساس نتایج ملاقات سران دو کشور ایران و ژاپن، دولت ژاپن تصمیم به اهداء مبلغ 1 میلیون دلار به پروژه احیاء دریاچه ارومیه به دفتر برنامه توسعه سازمان ملل گرفته است. این بار، سرکار خانم دکتر ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و آقای لویس، نماینده مقیم دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در ایران، اسناد پروژه را امضاء کردند.
دولت ژاپن، طی سالها از طریق آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) در زمینه های زیست محیطی  مانند حفاظت تالاب انزلی از دولت ایران حمایت کرده است و در نظر دارد این همکاری را گسترش دهد.
جناب سفیر هانه دا در این مراسم امضاء شرکت کرده و سخنانی چند ایراد کردند.

 

    

        سفیر هانه دا در حال ایراد سخنرانی           

 

 

مراسم امضاء قرارداد