کارگاه روش های نوین مدیریت یکپارچه مخازن نیروگاه های برق-آبی

 

Workshop on Advances in Integrated Hydro-Electric Reservoirs Operation

کارگاه روش های نوین مدیریت یکپارچه مخازن نیروگاه های برق- آبی از 4 الی 6 خرداد ماه 1394 در شرکت مدیریت منابع آب کشور در تهران برگزار شد. سخنرانانی از ژاپن که به دعوت برگزار کنندگان این کارگاه به ایران آمده بودند، روش های نیروگاه های برق –آبی ژاپن را به کارشناسان ادارات و سازمان های استانی و شرکت های مهندسین مشاور ایرانی  معرفی کردند. مدیریت منابع آب یکی از پنج اولویت برنامه همکاری فنی ژاپن با ایران است.

آقای واکابایاشی، وزیر مختار سفارت ژاپن در مراسم افتتاحیه این کارگاه شرکت کرده و به همراه آقای دکتر علی چاوشیان، مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری، آقای مهندس سیاری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران و آقای مهندس استیری، مدیر مرکز مدیریت برق – آبی به ایراد سخنرانی پرداختند.

وزیر مختار واکابایاشی در حال ایراد سخنرانی

 

سخنرانان و شرکت کنندگان